LAD sāk pieņemt projektus ES atbalstam zivju dīķu veidošanā par 3,78 miljoniem eiro

Sākot ar šodienu, Lauku atbalsta dienestā (LAD) līdz 15.maijam sāks pieņemt projektu iesniegumus atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus".

Kopējais pieejamais publiskais finansējums pieciem gadiem ir 3 788 000 eiro.

Pasākumā atbalstu piešķir par zivju dīķiem, ja to kopējā platība nav mazāka par trim hektāriem, katra dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru, tā ir reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, Lauksaimniecības datu centrā, kā arī to izmanto, lai audzētu akvakultūras produkciju pārdošanai.

Lai pieteiktos uz atbalstu, pretendenta ienākumiem no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā pārskata gadā jābūt vismaz 250 eiro no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra, izņemot platību, kas norādīta kā ziemošanas dīķi.

Atbalsta apmēru nosaka atbilstoši pieteikto dīķu izvietojuma kartei un šādiem akvakultūras produkcijas vidējiem apjomiem - 343 eiro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 500-600 kilogrami no hektāra, 274 eiro, gadā iegūstot 300-500 kilogramus no hektāra, 206 eiro, gadā iegūstot 200-300 kilogramus no hektāra.

Atbalsta pretendents uzņemas noteikumos noteiktās saistības uz pieciem gadiem, sākot no 2015.gada.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD centrālajā klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī LAD mājaslapā.

Pievieno komentāru

Durbē