Kaimiņvalstu pedagogi mācīs vienoti

Kopīgā projektā iesaistījušies vairāku Latvijas un Lietuvas skolu dabas zinību skolotāji. Viņi tiksies mācību seminārā Klaipēdā.

Piektdien, 15. oktobrī, 11 Durbes novada skolu matemātikas, informātikas, dabas zinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un sākumskolas skolotāji dodas uz semināru Klaipēdā, informē Durbes novada domes priekšsēdētāja vietniece Santa Bucika.

Seminārs ir viens no projekta “Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu izglītības kvalitātes paaugstināšana” pasākumiem, tā galvenās tēmas – “Inovatīvas mācību metodes” un “Mācīšanas prasmju uzlabošana”.

Seminārā piedalīsies arī skolotāji no Grobiņas novada, Ventspils un Klaipēdas skaolām, kas šā gada 14. jūnijā parakstīja līgumu par iesaistīšanos šajā projektā.

Projekts paredz veikt dabaszinātņu kabinetu remontu un aprīkošanu ar mūsdienīgu tehniku un mācību materiāliem, pedagogu kvalifikācijas celšanu to izmantošanā, pieredzes apmaiņu par efektīvākajām mācību metodēm dabaszinātņu mācību priekšmetos, jaunas mācību programmas izveidi un “pilotēšanu” deviņās vispārizglītojošās skolās Latvijā un Lietuvā, kā arī kopīgas koncepcijas izstrādi par zinātnes centru attīstību.

Durbes novada pedagogi kā galveno ieguvumu no semināra Klaipēdā sagaida iespēju apmainīties ar pieredzi un idejām par jaunās mācību programmas ieviešanu. Mācību iestādēs jau ir uzsākta tās pirmā varianta aprobācija.

Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 700 tūkstoši latu, un tas ilgs līdz 2011. gada novembrim.

Pievieno komentāru

Durbes novadā