Izveido sporta un rotaļu laukumu

Projekta rezultātā ir izveidots sporta, rotaļu laukums. Līdz šim vietējiem iedzīvotājiem, bērniem, kā arī Durbes viesiem nebija iespējas pavadīt laiku speciāli izveidotā rotaļu laukumā. Laukums aprīkots ar šūpolēm – balansieri, bērnu rotaļu komplektu, šūpolēm, āra trenažieri, soliem, šūpolēm uz atsperes. Kā arī ,iesaistot iedzīvotājus un bērnu vecākus, izveidota smilšu kaste un futbola vārti. Lielu atbalstu projekta dokumentācijas sakārtošanā sniedza Durbes novada domes speciālisti ar savām zināšanām, kā arī 10% projekta līdzfinansējumu saņēmām no Durbes novada domes – PALDIES!

Projekts “Sporta rotaļu laukuma izveide Durbē”

Projekta īstenotājs – biedrība “Spožākai nākotnei”

Adrese: Durbe, Robežu ielā 3.

Projekta vadītāji: Maija Pēka, Ginta Brikmane. E-pasts: gintas87@inbox.lv

*********************************************************

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” aktīvi darbojas jau kopš 2006. gada, un tās darbības mērķis ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. Liepājas rajona partnerības teritorija ir viss bijušais Liepājas rajons.

No 2009. gada Liepājas rajona partnerība īsteno vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros katru gadu sludina atklātus projektu konkursus. “Leader” programmas ietvaros īstenoti jau teju 200 projektu.

Projektu rezultātā ir izveidoti bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi, izveidoti un uzlaboti jauniešu centri, īstenoti projekti, kas saglabā dabas un kultūras mantojumu, izveidotas sociālo un sadzīves pakalpojumu vietas, biedrības iegādājušās pamatlīdzekļus savas darbības pilnveidošanai, kā arī izveidoti dažādi infrastruktūras objekti iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai.

www.lrpartneriba.lv

20150619-1347-logo-26-06.jpg

Durbē