Izglītos meža īpašniekus un malkas gatavotājus

Trešdien pulksten 11 Durbes kultūras namā notiks seminārs mežu īpašniekiem. Uz to aicināti arī visi, kuri paši gatavo malku.

Interesenti varēs uzzināt par izmaiņām Meža likumā, Valsts meža dienesta reformu pēc būtības un dokumentu apriti, lauksaimniecības un meža zemes pārveidi, meža inventarizācijas problēmām un risinājumiem, cirsmu pārdošana un nodokļiem, tagadnes problēmām un nākotnē sagaidāmo.

Informāciju sniegs Meža kosultāciju pakalpojumu centra Diedvidkurzemes nodaļas vadītājs Uldis Šēnbergs, Durbes apgaitas mežzinis Egons Viļumsons un Durbes novada vides uzraugs Santa Brāle.

Pievieno komentāru

Durbes novadā