Iedzīvotāju pretestība birokrātijai vainagojas ar panākumu

Strautu ģimene priecājas, ka viņiem vairs nepienāk nepamatotie rēķini, bet mājas bijušais apsaimniekotājs nezina paskaidrot, kāpēc tos vairs nepieprasa. Jau rakstīts, ka PSIA “Vecliepāja”, kas 2007. gada jūlijā pārtrauca Strautu ģimenes mājokļa apsaimniekošanu Dunikas pagasta “Slamstos 4”, vēl šogad viņiem piesūta brīdinājumus par nesamaksātu parādu.

Regulāri sarakstās
Strauti to apstrīdēja, jo parādu esot sakrājis iepriekšējais īpašnieks Oskars Rudovskis. 2006. gadā Strauti no viņa šajā mājā bija nopirkuši divus dzīvokļus, un izrādījās, ka O. Rudovskis PSIA “Vecliepāja” sarakstos kā maksātājs vai parādnieks nemaz nav iekļauts.
Sarakste notika katru mēnesi – “Vecliepāja” piesūtīja brīdinājumu par parādu, Ziedonis Strauts atbildēja, ka tam nepiekrīt. “Viņi neatbild pēc būtības,” uzskatīja saimnieks. Vairāki darbinieki, kuri “Slamstu 4” lietu “Vecliepājā” pārzinājuši, pa šo laiku no darba aizgājuši.

Saimnieki bija sašutuši, ka viņiem jāmaksā par neveiktiem darbiem. No iekrātā parāda – 189,41 lata – lielākā daļa bija uzrādīti kā administratīvie pārvaldes izdevumi. “Ne nagla nav iedzīta,” Z. Strauts saka par apsaimniekotāja attieksmi. Remontu mājai viņi pamazām veic pašu spēkiem.

Neko vairs neprasa
Šā gada 27. maijā no PSIA “Vecliepāja” saņemtajā vēstulē Z. Strauts tika
informēts, ka viņa iepriekšējā dienā rakstītais iesniegums par netaisnīgi pieprasītās maksas atcelšanu tiek atstāts bez izskatīšanas. Tad Strauti griezās redakcijā. Juriste Ināra Avotiņa atzina, ka “Vecliepājai” nav juridisku tiesību prasīt no Strautiem šo parādu, ja tai nav bijis līguma ar O. Rudovski.

“Pēc tam viņi neko vairs neprasa, viss ir mierīgi,” tagad stāsta Z. Strauts. Kāpēc parāda piedziņa pēkšņi pārtraukta, “Vecliepājas” darbinieki, atkal norādot cits uz citu, nezina paskaidrot.

Pievieno komentāru

Durbes novadā