Gādā par drošību Vecpils autotrasē

Projekta mērķis bija attīstīt Vecpils autotrasi autosporta sacensību rīkošanai, popularizējot autosportu Kurzemē, Latvijā un ārpus valsts robežām. Projekta ietvaros ir uzlabota infrastruktūra un iegādāti pamatlīdzekļi pilnvērtīgai sacensību norisei. Lai pastiprinātu sacensību drošību, ap autotrasi tika uzstādīts žogs 500 m garumā. Sacensību norises kvalitātes un apmeklētāju labsajūtas veicināšanai tika iegādāti pamatlīdzekļi: zāles pļāvējs zālāja uzkopšanai, ģenerators elektrības nodrošināšanai, radiotehnika (skandas un radio mikrofons) sacensību komentēšanai un saliekamā nojume tehniskajai komisijai.

Projekta nosaukums: “Autosporta attīstība Kurzemē”   
Projekta īstenotājs – biedrība “SK Vecpils”
Adrese: “Vītiņi”, Vecpils pagasts, Durbes novads.

Projekta vadītājs: Sandis Džeriņš; e-pasts: skvecpils@inbox.lv.

**********************************************

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” aktīvi darbojas jau kopš 2006. gada, un tās darbības mērķis ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. Liepājas rajona partnerības teritorija ir viss bijušais Liepājas rajons.
No 2009. gada Liepājas rajona partnerība īsteno vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros katru gadu sludina atklātus projektu konkursus. “Leader” programmas ietvaros īstenoti jau teju 200 projektu.
Projektu rezultātā ir izveidoti bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi, izveidoti un uzlaboti jauniešu centri, īstenoti projekti, kas saglabā dabas un kultūras mantojumu, izveidotas sociālo un sadzīves pakalpojumu vietas, biedrības iegādājušās pamatlīdzekļus savas darbības pilnveidošanai, kā arī izveidoti dažādi infrastruktūras objekti iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai. 

www.lrpartneriba.lv Apkopoja biedrības “Liepājas rajona partnerība” ELFLA administratīvā vadītāja Inita Ate

20150619-1347-logo-26-06.jpg

Durbē