FOTO: Pasniegti apbalvojumi Durbes iedzīvotājiem

18. novembrī Durbes kultūras namā notika svinīgs pasākums, kas veltīts Latvijas Republikas 98. gadadienai. Pasākuma laikā tika sumināti novada aktīvie un darbīgie cilvēki, ziņo Durbes novada pašvaldība.

Šogad Durbes novada dome pasniedza trīs augstākos apbalvojumus - "Gada cilvēks".

* "Gada cilvēks" sportā Silvija Penkule un Māris Penkulis.
* "Gada cilvēks" lauksaimniecībā Sandris Bēča

Durbes novada domes Atzinības rakstus pasniedza:

* Mārtiņam Flaksim – Par dalību Latvijas IV Olimpiādē un sasniegtajiem rezultātiem sportā;
* Jānim Lagzdiņam – Par dalību Latvijas IV Olimpiādē un sasniegtajiem rezultātiem sportā;
* Dainim Žuburam – Par izciliem panākumiem sportā un novada vārda popularizēšanā;
* Intai Āboliņai – Par aktīvu VPDK ''Re, kā!'' vadīšanu un dalību dažādos pasākumos;
* Dzintrai Cālei – Par ieguldīto darbu Durbes novada kultūras tradīciju saglabāšanā;
* Dairai Veilandei – Par ieguldījumu kultūras dzīves organizēšanā;
* Mudītei Reinhardei – Par pirmsskolas izglītības iestādes ''Ābolītis'' kolektīva saliedēšanu un iestādes telpu un apkārtnes pilnveidošanu;
* Zigmundam Kapelim – Par ilgstošu darbu izglītības jomā un atbildīgu pienākumu veikšanu pašvaldībā;
* Madarai Lagzdiņai – Par rūpīgu un precīzi paveiktiem darbiem, nodrošinot pašvaldības kancelejas un Durbes novada būvvaldes darbību;
* Maijai Lankupai – Par aktīvu darbību novada lauksaimnieku apmācībā un palīdzības sniegšanā;
* Andrai Bēčai – Par aktīvu lauksaimnieku sabiedriskās un kultūras dzīves organizēšanu, kā arī par kooperatīva ''Durbes grauds'' izaugsmes veicināšanu;
* Mārtiņam Bitem – Par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Vecpils un tās iedzīvotāju labā;
* Jurijam Flaksim – Par aktīvu iesaisti un atbalstu jauniešu sporta attīstībā.

Durbes novada domes Pateicības rakstus pasniedza:

* Vaidai Bernātei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
* Mirdzai Ventaskrastei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
* Inārai Genesei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
* Anitai Brūderei – Par līdzdalību bāriņtiesas / pagasttiesas dibināšanā;
* Mārai Ceriņai – par ilgstošu darbu izglītības jomā;
* Ritai Lambergai – Par nesavtīgu darbu "Avotu" mājas sētas un tās apkārtnes sakopšanā daudzu gadu garumā;
* Aijai Piparei – Par nesavtīgu darbu Lieģu ciema teritorijas sakopšanā;
* Mārītei Skrubei – Par apzinīgu savu darba pienākumu veikšanu un aktīvu kultūras dzīves pasākumu apmeklēšanu;
* Lienai Didrihsonei – Par pieklājīgu un apzinīgu cilvēku apkalpošanu;
* Olitai Nikovskai – Par veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību;
* Santai Brālei – Par projektu realizāciju;
* Gitai Tauriņai – Par aktīvu darbību Durbes novada tēla veidošanā;
* Intai Dreimanei – Par aktīvu darbību Dunalkas kultūras dzīves aktivizēšanā;
* Zigurdam Lipartam – Par atsaucību, iejūtību un rūpību, sniedzot palīdzību cilvēkiem;
* Reinim Baham – Par nozīmīgu un nenovērtējamu darbu Durbes vēstures apzināšanā un saglabāšanā.

Tika sumināti konkursa "Sakoptā sēta 2016'' dalībnieki.

Individuālās dzīvojamās mājas:

* Raiņa iela 38, Durbe, Rasma Doma;
* ''Senči'' Vecpils pag., Valda un Juris Sovinski;
* Raiņa iela 20, Durbe, Daira un Vilnis Veilandi.

Sakoptākā individuālās dzīvojamās mājas sēta:

* Raiņa iela 12, Durbe, Lauma un Jānis Baueri.

Lauku mājas:

* ''Bluķukalēji'' Vecpils pag., Brigita Viļuma;
* ''Smēdes'' Vecpils pag., Ausma Kokarēviča;
* ''Māli'' Dunalkas pag., Vēsmiņu ģimene;
* ''Upeskrasti'' Dunalkas pag., Anna Zundmane;
* ''Birznieki'' Vecpils pag., Ināra un Rolands Antani;
* ''Poriņi'' Vecpils pag., Inta un Oskars Figoriņi;
* ''Bērzi'' Durbes pag., Vita Stepanoviča un Nauris Geruļskis.

Sakoptākā lauku sēta:

* ''Lejnieki'' Durbes pag., Maija un Aivars Eihmaņi.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:

* ''Šalkas'' Tadaiķu pag.;
* ''Dimanti'' Dunalka;
* ''Avoti'' Vecpils.

Sakoptākā daudzdzīvokļu mājas sēta:

* ''Ieviņas'' Dunalka.

Ražojošie uzņēmumi, saimniecības:

* Z/S ''Krastmaļi'' un SIA ''Krastmaļu sēklas'', Dunalka, Flakšu ģimene.

Sakoptākā saimniecības sēta:

Z/S ''Turaidas'', Dunalka,  Zigrīda Manteja.

Tika sveikti fotokonkursa "Durbes novads - iespēju zeme" dalībnieki:

* Ulvis Dižgalvis;
* Ruta Siksna;
* Ramona Savika;
* Madara Lagzdiņa;
* Aiva Kasparoviča;
* Lāsma Gaitniece;
* Guna Dreimane;
* Sigita Logina;
* Ginta un Marta Brikmanes;
* Ieva Gūtmane;
* Aina Sprūde;

Visaugstāk novērtēto fotogrāfiju autore:
* Ilvija Zvaigzne.

Pievieno komentāru

Durbes novadā