FOTO: Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Durbes novadā

Pasākuma dalībnieki nolika ziedus Durbē piemiņas vietā Durbes ev. lut. baznīcas dārzā un Vecpilī pie piemiņas akmens izsūtītajiem.

Vecpils saieta namā notika Durbes mūzikas studijas un Durbes PII "Ābolītis" audzēkņu, pedagogu un Vecpils folkloras ansambļa koncerts.

Bija iespēja noskatīties Dzintras Gekas dokumentālo filmu "Kur palika tēvi?".

Pasākumā piedalījās Durbes novada domes vadība, A. Kronvalda Durbes vidusskolas direktore Kristīne Bruzule un skolēni, Vecpils saieta nama vadītāja Ruta Hūna.

Durbes kultūras nama direktore Daira Veilande

Pievieno komentāru

Durbes novadā