Durbes novadā pārceļ maksājumu termiņus

Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, Durbes novada dome ir pieņēmusi lēmumu pārcelt 2021. gada pirmā ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu un pirmā un otrā ceturkšņa nomas maksas samaksas termiņu līdz 2021. gada 15. maijam.

Tas nozīmē, ka līdz 2021. gada 15. maijam par 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas nesamaksātajiem maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda, informē Durbes novada pašvaldība.

Pieņemtais lēmums attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nodokli par Durbes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kuras nomā vai īrē nekustamo īpašumu no Durbes novada pašvaldības.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pants nosaka, ka “pašvaldībām 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros”.

Pievieno komentāru

Durbes novadā