Durbenieces iniciatīva panāk MK noteikumu maiņu

Valdība apstiprinājusi pēc Durbes novada lauku attīstības speciālistes Maijas Lankupas iniciatīvas ierosinātos grozījumus noteikumos “Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”.

Vēstuli Zemkopības ministrijai ar lūgumu noteikumus mainīt parakstīja 781 Latvijas lauksaimnieks.

Līdz ar to Latvijas teritorijā (izņemot īpaši jutīgās teritorijas) tiek atcelts kūtsmēslu izkliedes aizlieguma periods no 15. decembra līdz 1. martam. Spēkā paliek aizliegums par izkliedi uz sasalušas, pārmitras vai sniega klātas augsnes.

“Super!” M. Lankupa neslēpj gandarījumu. “Tas norāda, ka kopīgi mēs esam spēks un varam ko panākt. Tā būs jāturpina!”

Pievieno komentāru

Durbes novadā