Durbē viesojas Diakonijas centra darbinieki

Durbes kultūras namā notika vietējo cilvēku ar īpašām vajadzībām tikšanās ar Liepājas Diakonijas centra pārstāvjiem. To organizēja Broņislava Petrēvica, Sandra Kuršinska un Zigurds Liparts.

Klātesošie uzzināja, ka ar Diakonijas centra starpniecību ir iespēja tikt pie drēbēm, apaviem, kā arī iegādāties palīgierīces, kas atvieglo ikdienas soli, iepazīstināja ar invalīdu tiesībām.

Pasākumu kuplināja durbenieces dzejnieces Elvīras Skrubes dzeja, skanēja kopīgi dziedātas dziesmas, neizpalika jautras rotaļas. „Dalībnieki  dāvāja viens otram savu sirds siltumu un labu vārdu, kas tik ļoti palīdz dzīvot tālāk un liek aizmirst ikdienas rūpes un fiziskās sāpes,” stāsta Durbes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Daira Veilande.  

Uz nākamo tikšanos novembra beigās aicināts ikviens novada cilvēks ar īpašām vajadzībām.
Vairāk par šiem pasākumiem Durbes kultūras namā un iespēju izmantot Diakonijas centra piedāvājumus un palīdzību, var zvanīt B. Petrevicai pa tālruni 29238037.

Pievieno komentāru

Durbes novadā