Durbē otrdien būs publiskās apspriešanas sanāksme par novada pastāvēšanu

Durbes novada dome ārkārtas sēdē nolēma no 17. maija līdz 14.jūnijam organizēt publisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Durbes novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai likvidēšanu.

Otrdien, 21. maijā, pulksten 18 notiks publiskās apspriešanas sanāksme Durbes kultūras namā, Skolas ielā 5, informē Durbes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Tauriņa.

25.maijā no pulksten 7 līdz 20 notiks iedzīvotāju aptauja, kur savu viedokli iedzīvotāji varēs izteikt klātienē Durbes kultūras nama, Vecpils pagasta pārvaldes, Dunalkas kultūras nama un Lieģu kultūras nama telpās, pēc reģistrēšanās saņemot aptaujas anketu, aizpildot to un ievietojot tam speciāli paredzētā urnā. 

Publiskajā apspriešanā var piedalīties 18 gadu vecumu sasniegušas Durbes novadā deklarētas personas, kā arī personas, kurām Durbes novadā pieder nekustamais īpašums.

Savu viedokli iedzīvotāji var izteikt, iesniedzot Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā noformētu iesniegumu, elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dome@durbe.lv, vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai papīra formā Durbes novada domē, Durbes pilsētas pārvaldē, Vecpils pagasta pārvaldē un Dunalkas pagasta pārvaldē.


Pievieno komentāru

Durbes novadā