Durbē labiekārto dīķa apkārtni

Durbē turpinās darbi pie dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveides. 2017. gada nogalē un šā gada sākumā no Durbes dīķa vienas daļas ir izrakta piesārņotā augsne, kas tika izmantota kā pamatne gājēju celiņam dīķa krastā.

Pašlaik notiek gājēju celiņa izbūve, informē Durbes novada domes projektu vadītāja Signe Rozenšteina. Daļa celiņa būs no bruģa, daļa – no šķembu maisījuma. Vēl paredzēts izbūvēt kāpnes uz pilskalnu, izgatavotas un uzstādītas divas skatu platformas, izvietoti vairāki soliņi. Daļa no izveidotā objekta būs piemērota personām ar kustību traucējumiem.

Darbus veic SIA “AB Būvniecība”. Projekta kopējās izmaksas ir 86644,66 eiro (bez PVN), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums tam ir 40000 eiro.

Pievieno komentāru

Durbes novadā