Durbē atsavinās nekustamo īpašumu

VAS "Latvijas Pasts" pieņēmis lēmumu par nekustamā īpašuma Durbē, Raiņa ielā 47A, atsavināšanu. Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 10. septembrī, sākotnējā pārdošanas cena – 10 800 latu.

Pasta pakalpojumus šajā ēkā nesniedz jau ilgāku laiku, tie durbeniekiem pieejami "Vecajā skolā", Skolas ielā 14. Pēc tam, kad pasts telpas atstāja dārgās uzturēšanas dēļ, tās daļēji nomāja vietējie uzņēmēji, piemēram, tajā bija puķu un dāvanu veikaliņš.

"Latvijas Pasts" piedāvā šo ēku iegādāties uzņēmējdarbības attīstīšanai. Vietējie uzņēmēji vērtē, ka prasītā cena ir ēkas pašreizējam stāvoklim neatbilstoši augsta un uzskata, ka izsolei vajadzētu notikt ar lejupejošu soli.

Ēka izsolei nodota atkārtoti.

Pievieno komentāru

Durbes novadā