Dunalkas Bērnu dienas centrs "Briedēns" meklē darbinieku

Līdz 28. oktobrim var pieteikties uz Dunalkas pagasta Bērnu dienas centra "Briedēns" darbinieka amatu.

Sludinājums "Durbes Novada Vēstīs" vēsta, ka priekšroka tiks dota pretendentiem ar augstāko izglītību ar specializāciju pedagoģijā vai sociālajās zinībās.

Pretendentam jābūt prasmei strādāt un apmācīt bērnus vecumā no trīs līdz septiņu gadu vecumam, tiks novērtēta arī iepriekšējā pieredze darbā ar bērniem.

CV un pieteikuma vēstule līdz 28. oktobrim jānogādā Durbes novada domes kancelejā personiski vai pa pastu.

Pievieno komentāru

Durbes novadā