Dunalkā būs dabas taka, Liepājā - nometne "Dabas pētnieks"

Liepājas novada fonda projektu vērtēšanas komisija apstiprinājusi pirmos divus projektus, kuri šogad tiks īstenoti programmā „Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām”. Ideju pieņemšana no Liepājas un apkārtējo novadu nevalstiskajām organizācijām šajā programmā turpinās līdz 2010. gada 1. oktobrim – iesniegtie projekti tiks izskatīti tūlīt pēc to iesniegšanas, piesaistot finansētāju  katram konkrētam projektam.

200 latu piešķirts, lai Dunalkas pagastā realizētu biedrības "Dadzis" projektu "Izziņas, veselīgas atpūtas taka PPP+". Projekts ļaus iekārtot dabas taku atbilstoši universālā dizaina pamatprincipiem, lai šo aktīvās atpūtas vietu varētu apmeklēt arī cilvēki ar kustību traucējumiem.

Ar a/s "Swedbank" un fonda atbalstu 194 latu apmērā Liepājā tiks realizēts fonda "Izglītība" projekts "Integrējošas vasaras nometnes "Dabas pētnieks" organizēšana". Projekts ļaus iegādāties inventāru, ko šovasar izmantos integrējošās nometnes 40 dalībnieki.
 
Konkursa mērķis ir veicināt dažādu pakalpojumu attīstību bērniem ar īpašām vajadzībām Liepājas pilsētā un apkārtējos novados (Pāvilostas, Durbes, Aizputes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Grobiņas novados), palīdzot bērniem iekļauties izglītības sistēmā un sabiedrībā.

Lai iesniegtu ideju pieteikumus, aicinām rūpīgi iepazīties ar programmas dokumentiem un aizpildīt pieteikuma anketu, kas  tāpat kā programmas dokumenti,  pieejama internetā fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā "Programmu apraksti". Kvalitatīvu pieteikumu sagatavošanai pieejamas individuālas konsultācijas elektroniski vai klātienē, piesakoties pa e-pastu liepajasfonds@gmail.com.

Pievieno komentāru

Durbes novadā