Degvielu pirks bez akcīzes nodokļa

Lauksaimniekiem piešķirs noteiktu dīzeļdegvielas daudzumu, kuru varēs iegādāties bez akcīzes nodokļa. Jaunā kārtība sāks darboties otrajā pusgadā.

Ar šā gada 1. jūliju stāsies spēkā jaunā sistēma: lauksaimniecības produkcijas ražotāji varēs iegādāties dīzeļdegvielu akcīzes preču noliktavās un degvielas vairum un mazumtirdzniecības vietās bez akcīzes nodokļa. Pirms tam gan viņiem būs jāsaņem Lauku atbalsta dienesta (LAD) apstiprināts atbrīvojums.

Saimnieciskajā gadā – no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam – no šī nodokļa atbrīvojamais daudzums plānots 100 litru dīzeļdegvielas par katru deklarēto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī par tādu meža vai purva zemes hektāru, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes.

Plānots, ka pieteikšanās atbrīvojumam no akcīzes nodokļa sāksies 7. jūnijā. Šogad pieteikums – Ministru kabineta noteikumos dotā forma – LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs jāiesniedz līdz 5. jūlijam, to varēs veikt arī elektroniski. Turpmākajos gados pieteikšanās būšot no 1. maija līdz 1. jūnijam.

Par 2010./2011. saimniecisko gadu LAD pieņemšot lēmumus šādā kārtībā: par 40 litriem dīzeļdegvielas – līdz šā gada 19. jūlijam, par atlikušo daudzumu – līdz 15. augustam.

Jaunā sistēma paredz, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājs (kurš veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs) atbrīvojumu no akcīzes nodokļa varēs saņemt par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā ir apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, tai skaitā par patstāvīgām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem.

Lai saņemtu atbrīvojumu, šajās platībās jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums – vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru

Durbes novada lauku attīstības speciāliste Maija Lankupa spriež, ka, iespējams, samazināsies aizpildāmo “papīru” daudzums. Vērgalnieks  Ainars Vigulis uzskata, ka šāda kārtība atvieglos saimniecības naudas plūsmu, ka tas finansiāli ļaus iegādāties degvielu uzreiz lielākā daudzumā. Pie patreizējās kārtības viņš vēl neesot saņēmis akcīzes nodokļa atmaksu par aprīlī iegādāto.

Par jaunās kārtības praktisko ieviešanu vēl daudz nezināmā, bet LAD speciālisti sola rīkot izskaidrojošus seminārus.16. jūnijā pulksten 10 tāds notiks Durbes kultūras namā.  

Līdz šā gada 30. jūnijam lauksaimniekiem ieteicams līdzšinējā kārtībā izpirkt pirmajam pusgadam iedalītos 50 litrus dīzeļdegvielas uz hektāru, lai par tiem saņemtu atmaksu. Pretējā gadījumā šis limits tiks zaudēts.

Tā kā pēc jaunās sistēmas degvielu varēs iegādāties tikai jūlija beigās, tad amatpersonas iesaka pirmā pusgada normu nepazaudēt, lai siena laikā nenonāktu situācijā, ka “vecās vairs nav, bet jaunās vēl nav” un degviela jāpērk par pilnu maksu.  

16. jūnijā pulksten 10 Durbes kultūras namā notiks seminārs par jauno akcīzes nodokļa atlaides kārtību.

Pievieno komentāru

Durbes novadā