Daudzviet Lejaskurzemes novados notiek Represēto piemiņas dienai veltīti pasākumi

Piektdien, 25. martā, daudzās vietās Lejaskurzemē notiek Represēto piemiņas dienai veltīti pasākumi.

Piektdien, 25. martā, pulksten 18 Aizputes kultūras namā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums – Austras Pumpures un Austrasbērnu koncerts.

Piektdien, 25. martā, pulksten 14 Cīravas centrā pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts piemiņas brīdis.

Piektdien, 25. martā, Dunikā pie piemiņas akmens represētajiem ziedu nolikšana.

Piektdien, 25. martā, pulksten 14 Durbes kultūras namā novada politiski represēto atceres dienas pasākums. Piemiņas brīdis – ziedu nolikšana pie baznīcas piemiņas vietas represētājiem, kultūras namā pasākums kopā ar Austru Pumpuri un Austrasbērniem.

Piektdien, 25. martā, pulksten 14 Grobiņas pagastā pie Tores stacijas Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

Piektdien, 25. martā, pulksten 13 Kalvenē pie dzelzceļa stacijas genocīda upuru piemiņas brīdis “Skaudrie atmiņu mirkļi”.

Piektdien, 25. martā, pulksten 10 Krotē pie piemiņas akmens atceres brīdis, pieminot Komunistiskā genocīda upurus. Pulksten 11 – izbraukšana uz piemiņas pasākumu Priekulē. Transportu turp un atpakaļ nodrošinās Bunkas pagasta pārvalde.

Piektdien, 25. martā, pulksten 12 Pāvilostas Simtgades parkā Komunistiskā genocīda upru piemiņai veltīts Atceres brīdis.

Piektdien, 25. martā, pulksten 12 Priekules dzelzceļa stacijā pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis “Lai atmiņas neizgaist...”. Uzrunu teiks Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska un mācītājs Mārcis Zīverts.  Par noskaņu gādās Jaunsargu goda sardze un senioru ansamblis “Zilais lakatiņš”.  Pulksten 12.45 kultūras namā pie tējas galda varēs ieklausīties filmu režisores Dzintras Gekas stāstījumā. Viņa organizējusi un iemūžinājusi “Sibīrijas bērnu” ekspedīciju uz Vorkutu un Intu. Pēc sarunas – filmas demonstrācija. Pulksten 14 dziedās Andris Daņiļenko.

Piektdien, 25. martā, pulksten 11.30 Liepājas muzeja ekspozīcijā “Liepāja okupāciju režīmos” Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts atceres brīdis.

Piektdien, 25. martā, pulksten 12 Nīcā pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upru piemiņai veltīts Atceres brīdis. Pēc tam visi gaidīti uz sirsnīgām sarunām un studijas “Gaismiņa” koncertu.

Piektdien, 25. martā, pulksten 12 Rudē pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upru piemiņai veltīts Atceres brīdis. Pēc tam visi gaidīti uz sirsnīgām sarunām un studijas “Gaismiņa” koncertu Nīcas kultūras namā.

Piektdien, 25. martā, pulksten 11 Virgā pie represēto akmens Virgas un Paplakas krustojumā piemiņas brīdis un ziedu nolikšana. Pulksten 11.30 izbraukšana uz piemiņas pasākumu Priekulē. Transportu turp un atpakaļ nodrošinās Virgas pagasta pārvalde.

Piektdien, 25. martā, pulksten 13.30 Vecpilī pie pagasta piemiņas akmens represētajiem Komunistiskā genocīda upru atceres brīdis.

Piektdien, 25. martā, pulksten 10 Vērgales kapsētā komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas