ZM jau aicina piensaimniekus gatavoties soda naudu maksāšanai par pārsniegtajām piena kvotām

Ņemot vērā saražotā un realizētā piena daudzuma pieaugumu šajā kvotas gadā, Latvijai pastāv reāla iespēja pārsniegt valstij piešķirto piena kvotas apmēru, līdz ar to zemniekiem laikus jāsāk gatavoties soda naudu maksāšanai, informē Zemkopības ministrijā.

Kvotu sistēmā katru kvotu administrē atsevišķi, tāpēc, valsts mērogā pārsniedzot ierobežojošo daudzumu, ražotājiem būs jāmaksā soda nauda - 27,83 eiro par katriem 100 kilogramiem virskvotas piena.

Piegādes kvotas izpilde 2014.gada 1.septembrī bija 46,67%, savukārt iepriekšējā kvotas gadā šajā periodā izpilde bija 42,78%. Visā iepriekšējā 2013.-2014.piena kvotas gadā kvotas izpilde bija 99,1% un, ņemot vērā saražotā un realizētā piena daudzuma pieaugumu šajā kvotas gadā, Latvijai pastāv reāla iespēja pārsniegt valstij piešķirto piena kvotas apmēru.

Saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem par kvotas pārsniegšanu un soda naudas nomaksu atbildīgs ir piena ražotājs, savukārt piena pircējs kvotas pārsniegšanas gadījumā nodrošina soda naudas iekasēšanu no ražotāja un pārskaitīšanu Lauku atbalsta dienestam.

Maksājuma lielumu par pārsniegto piena kvotu katram ražotājam aprēķina Lauksaimniecības datu centrs (LDC) kvotas gada beigās, ja valsts kopējā piena kvota ir pārsniegta.

Līdz 2015.gada 1.augustam ražotājiem, kuri būs pārsnieguši piena kvotu, LDC nosūtīs rakstisku lēmumu, kurā būs norādīts pārsniegtās piena kvotas apmērs un maksājuma lielums. Pircējs maksājuma iekasēšanu no ražotāja par pārsniegto piena kvotu varēs sākt pēc lēmuma saņemšanas no LDC, kurā būs norādīta soda naudas summa, kas jāiekasē no ražotāja.

ZM norāda - vēl pastāv arī iespēja, ka pircējs un ražotājs, savstarpēji vienojoties, līgumā norāda atsevišķu punktu, kurš jau tagad paredz avansa ieturēšanu no piena naudas par pārsniegto kvotu, vienlaikus paredzot līgumā avansa atmaksas kārtību ražotājam situācijā, ja valsts kopējā piena kvota tomēr nav pārsniegta. Šādu ceļu izvēloties, ražotājiem ar pircēju noslēgtajos līgumos jāizvērtē paredzētās saistības un to tiesiskais pamatojums.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā