Zināmi rezultāti Aizputes novada Nevalstisko organizāciju projektu konkursam

Aizputes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt dotāciju NVO projektu realizācijai sešām Aizputes novada biedrībām, vēstīts novada mājaslapā.

Pamatojoties uz Nolikumu, kas apstiprināts 2020.gada 26.februāra novada domes sēdē ar lēmumu Nr.91, ņemot vērā projekta konkursa vērtēšanas komisijas sēdes 17.aprīļa lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu Aizputes novada nevalstisko organizāciju projektiem un Attīstības, Finanšu, budžeta un licencēšanas komiteju ieteikumiem, finansējums tiek piešķirts sešām novada biedrībām – visām konkursa pretendentēm. Konkursā piedalījās un finansējumu saņēma:

    Biedrības “Cīravas pagasta attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.40008118317, projekta “Lai acīm prieks” realizācijai EUR 997.50 apmērā. Projekta mērķis – Sakārtojot un ar sienas gleznojumiem padarot vizuāli pievilcīgu PII “Pīlādzītis” bijušās katlu mājas ēku, uzlabot ikdienas gaitu un brīvā laika pavadīšanas kvalitāti.

    Biedrības “KODOLS”, reģistrācijas Nr.40008114283, projekta “Būt veseliem vingrojot, sportojot un izglītojoties! realizācijai EUR 989.00 apmērā. Projekta mērķis – Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu gan izglītojot par veselīga uztura un kustības nozīmi, bezatkritumu saimniekošanu un dabas vērtībām, gan dodot pozitīvu impulsu un iespēju aktīvi darboties sporta aktivitātēs dažāda vecuma Aizputes novada un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot Aizputes novada iedzīvotājus - kā sportiski aktīvus, tīras vides atbalstītājus - Latvijā..

    Biedrības Biedrība „Mednieku klubs „Avots””, reģistrācijas Nr.40008014102, projekta “Reizēm ķeram arī zivis” realizācijai EUR 997.50 apmērā. Projekta mērķis- Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana un jauna infrastruktūras vides objekta izveide Cīravas pagasta teritorijā..

    Biedrības “Danga”, reģistrācijas Nr.40008248651, projekta “Orientēšanās poligoni Kazdangas muižas parkā un Misiņkalnā” realizācijai EUR 422.06 apmērā. Projekta mērķis –Kazdangas muižas parka un Misiņkalna apvidū izvietot patstāvīgus orientēšanās kontrolpunktus, kas kartes un mobilās aplikācijas Qrenteering palīdzību pieejama jebkuram Aizputes novada iedzīvotājiem un viesim jebkurā diennakts laikā visu gadu.

    Biedrības “Starpnozaru mākslas grupa SERDE”, reģistrācijas Nr.40008064993, projekta –“6.Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca Aizputē 2020.” realizācijai EUR 820.00 apmērā. Projekta mērķis – ar ēku uzturēšanas tradīcijas un prasmju pārmatošanas piemēriem veicināt vietējo iedzīvotāju sapratni par kultūras mantojuma saglabāšanu, restaurāciju un uzturēšanu.

    Biedrības Aizputes sieviešu apvienība “INTEGRO, reģistrācijas Nr.40008106021, projekta ”Aizputes mazbānīša atgriešanās ziedu rotā” realizācijai EUR 991.50 apmērā. Projekta mērķis- Ar vides objektu “Ziedu mazbānītis” pievērst uzmanību Aizputes vēsturei un panākt, lai to uzlūkotu par pilsētas simbolu.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā