Virtuālā pastaigā pa Aizputi var doties arī vācu valodā 1

Virtuālā pastaigā pa vēsturisko un mūsdienu Aizputi var doties arī vācvalodīgie Aizputes novadpētniecības muzeja mājaslapas apmeklētāji.

2016. gada nogalē  Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēta projekta ietvaros tapa Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapa www.aizputesmuzejs.lv, kuras viena no sadaļām ir muzeja virtuālā ekspozīcija “Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien”, pie kuras izveides muzeja uzdevumā strādāja Aizputes vēstures pētnieks Ivars Silārs, fotogrāfs  Varis Sants  un datorspeciālists Mārtiņš Uztics. Jau  četrus gadus ikvienam interneta vietnes lietotājam un pilsētas vēstures interesentam gan Latvijā gan citviet pasaulē ir iespēja doties virtuālā  pastaigā pa Aizputi , līdztekus vizuālajiem attēliem saņemot arī bagātīgu pilsētas vēstures izpētes informāciju, portālu "Rekurzeme" informē Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga.

"Lai gan šo gadu laikā esam saņēmuši neskaitāmus atzinīgus novērtējumus par virtuālās ekspozīcijas piedāvājumu, tomēr vairākkārt nācies uzklausīt svešvalodīgo mājas lapas apmeklētāju atzinumus, ka būtisks ierobežojums informācijas uztverei ir valodas barjera. Tos uztvērām kā pamudinājumu sākt darbu pie virtuālās pastaigas  satura svešvalodu versiju veidošanas," stāsta J. Berga.

Tā kā Aizputes kultūrvēsturisko mantojumu veidojuši kurši, vienviet dzīvojot ar ebrejiem un baltvāciešiem, kuri runāja vācu valodā un pilsētai bija  devuši arī savu nosaukumu-Hasenpoth,  šķita  ļoti svarīgi, lai pirmā šī izpētes materiāla svešvalodas versija  viņu pēctečiem būtu pieejama nepastarpināti- viņu dzimtajā- vācu valodā.

2020. gada sākumā, sadarbībā ar Aizputes pilsētas draugiem Vācijā, muzejs uzsāka virtuālās pastaigas tekstu tulkošanu vācu valodā, bet augustā radās iespēja  iesniegt projekta pieteikumu VKKF mērķprogrammā “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras  nozarēs” finansējuma piesaistei  virtuālās ekspozīcijas vācu valodas versijas izveidei muzeja mājas lapā.  VKKF muzeja ieceres realizēšanai piešķira 3000 EUR finansējumu , bet Aizputes novada dome- 1380 EUR līdzfinansējumu.
 
Virtuālās pastaigas tekstu tulkošanu vācu valodā veica tulks Andrejs Muraško, tulkojuma literāro rediģēšanu un korekciju- Vācijā dzīvojošā vācbaltiete Gerda Hannelore Kola un darbā ar tekstu sakārtošanu viņai palīdzīgu roku sniedza Vācijā dzīvojošais  Osvalds Feiks, bet  interneta vietnes izveidi un informācijas  ievadīšanu virtuālās ekspozīcijas vācu valodas versijai – IT speciālists Mārtiņš Uztics.

"Projektā plānotās aktivitātes tika realizētas  atbilstoši noteiktajam laika grafikam un esam priecīgi paziņot, ka ar 2021. gada janvāri informācija Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapā  tās apmeklētājiem ir pieejama latviešu un vācu valodās.  Realizējot šo projektu, ir  uzlabots un  pilnveidots arī muzeja mājas lapas piedāvājums . Radot muzeja virtuālās ekspozīcijas ”Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien” vācu valodas versiju, esam metuši laipu no pagātnes uz tagadni, tādejādi  nodrošinot un veicinot kvalitatīva vēsturiskās izpētes materiāla vēl plašāku pieejamību un publicitāti vācvalodīgo cilvēku auditorijai visā pasaulē.  Liels paldies par lielisko sadarbību un  ieguldīto darbu projekta realizācijā G. H. Kolai, A. Muraško, M. Uzticam un O. Feikam," pateicas J. Berga.

J. Berga piebilst, ka tuvākajā nākotnē plānots realizēt ieceri par virtuālās muzeja ekspozīcijas un muzeja mājas lapas angļu valodas versijas izveidi, kā arī  centīsies šīs ieceres realizēšanai piesaistīt projekta finansējumu.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

burgermeister

to Hasenpoth ir vien grntig vāv pilsēt !

pirms 5 mēnešiem, 2021.01.18 08:17

Aizputes novadā