Vidusskolās ieviesīs stingrākus nosacījumus pārcelšanai uz nākamo klasi

Turpmāk vidusskolas 10. un 11. klasē jaunieši tiks pārcelti tikai ar sekmīgām atzīmēm, t.i., 4 un vairāk ballēm. Līdz šim 10. un 11. klašu skolēnu pārcelšanu pieļāva ar divām nesekmīgām atzīmēm.  

Šādu normu paredz šodien, 2009. gada 30. jūnijā, Ministru Kabineta (MK) sēdē apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie grozījumi MK noteikumos par obligātajām prasībām skolēnu uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē.

Atbalstu prasību palielināšanai dažādās sarunās un auditorijās pauduši gan IZM sociālie un sadarbības partneri, gan skolu direktori, skolotāji un skolēnu vecāki.  
    
Statistikas dati liecina, ka aptuveni 13% jauniešu, kas uzsāk mācības 10. klasē, tomēr neiegūst vidējo izglītību. Daļa mācības kādā no vidusskolas klasēm pārtrauc, bet daļa 12. klasi pabeidz, iegūstot nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību, bet liecību.

Tāpēc IZM rosina paaugstināt vispārējās vidējās izglītības ieguves kvalitātes prasības, nepieļaujot situāciju, ka 10. un 11.klasē uz nākamo klasi tiek pārcelti skolēni ar nesekmīgām atzīmēm.

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, vidusskolā mācības var uzsākt jaunieši, kas ieguvuši apliecību par pamatizglītību (nevis liecību). Apliecību par pamatizglītību skolēns saņem, ja vērtējums zemāks par 4 ballēm, ir ne vairāk kā trijos mācību priekšmetos gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem.

Savukārt valsts un pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādes, uzņemot skolēnus 10. klasē, ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus. Tomēr pieredze rāda, ka, uzsākot mācības vidusskolas posmā, ne visi jaunieši pret mācību procesu un savas karjeras plānošanu izturas atbildīgi.
     
“Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 “Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” stāsies spēkā ar 2009./2010.mācību gadu.
     
 

Pievieno komentāru

Aizputes novadā