Velta atceres pēcpusdienu Kazdangas muzeja izveidotājam

Kazdangas muzejā 13. martā, Ernestu vārda dienā, notika muzeja izveidotāja Ernesta Treimaņa atcerei veltīta pēcpusdiena "Atcerēsimies Ernestiņu!", informē Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma. 

Pasākumā piedalījās Ernesta līdzgaitnieki, draugi un kolēģi, lai kavētos atmiņās par kopā pavadītajiem brīžiem.

Atceres pēcpusdienu apmeklēja arī bērnudārza "Ezītis" bērni. "Šai paaudzei gan nav bijusi izdevība satikt Ernestu. Taču "Ezīša" vadītāja Ilga Bloka pastāstīja, ka Ernests bieži pavēris bērnudārza durvis un painteresējies, vai nekas nav vajadzīgs. Viņš mēdza arī uzcienāt bērnus ar bumbieriem un āboliem," piebilst I. Holštroma.  

Muzikālu priekšnesumu pasākumam bija sarūpējis dziedošais kolektīvs, kuru kopā aicina Maija Purviņa. To ar akordeona spēli papildināja Māra Ābele.

"Katram no atnākušajiem ar Ernestu bijusi atšķirīga saikne - gatavošanās pedagoģiskajām konferencēm, ģimenes draugi, darbs parkā, mākslinieku uzņemšana, vai mūža pēdējie gadi. Katrā no šādām reizēm cauri vijies gan prieks, gan skumjas. Visu atmiņās Ernestu atcerējās, kā cilvēcīgu, vienkāršu, izpalīdzīgu un darbīgu cilvēku. Tāpēc pasākumu plānojam rīkot arī nākamgad," teic muzeja vadītāja.      

Pievieno komentāru

Aizputes novadā