Var piedalīties konkursā par skaistākajiem daiļdārziem un lauku sētām

Daiļdārzu īpašnieki, ainavu arhitekti un ainavu arhitektūras projektēšanas biroji, apstādījumu ierīkošanas firmas, kuru apstādījumu projekti realizēti gan privātajos dārzos, gan iestāžu un citu objektu apstādījumos aicināti piedalīties konkursā
"Par skaistāko Latvijas daiļdārzu un lauku sētu".  Konkursu rīko Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība.

Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, ainavu arhitekti, kuri izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu vai iekopuši skaistu lauku sētu.

Daiļdārzus un lauku sētas konkursam var pieteikt personīgi dārza īpašnieks vai pagasta, ciemata, pilsētas, novada pašvaldība, dārza veidotājs vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu.

Pieteikumus jāsūta uz Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrību, Zalves iela 23-1, Rīga LV-1046; e-pastu: rdbb@gmail.com; Pa tālruni: 29489048; Pieteikumā jānorāda – saimnieka vārds, uzvārds, daiļdārza vai lauku sētas atrašanās vietas adrese, pieteicēja adrese un tālrunis. Vēlams pievienot vizuālo materiālu.

Pieteikumus jānosūta līdz 2018.gada 20.jūlijam. Dārzu vērtēšana notiks līdz 2018.gada 1.septembrim.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā