Speciālās izglītības iestādes – sistēmas pārmaiņu krustcelēs

Pagājušā gada vasarā Aizputes novada izglītības iestāžu kartē iezīmējās jauns vārds – Padures pamatskola. Līdz šim tā novadniekiem bija zināma kā Lažas speciālā internātpamatskola. Tā kā Vispārējās izglītības likums noteica, ka speciālās internātskolas tiek izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas, vietējai pašvaldībai nācās lemt par labu jaunam skolas nosaukumam.

Lai arī mainījies nosaukums, skolas ikdienas darbs rit savu ierasto gaitu, norāda mācību iestādes direktors Linards Tiļugs. Šeit tiek īstenotas divas pamatizglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējiem, kā arī divas profesionālās pamatizglītības pro­grammas – “Mājturība” un “Būvdarbi”. Šajā mācību gadā skolā skolojas 79 audzēkņi.

L. Tiļugs teic, ka vienīgās problēmas, kas skolu skārušas, mainot nosaukumu, bijušas birokrātiska rakstura. Proti, mainījušies tās rekvizīti un līdz ar to informācija aktīvajos dokumentos un līgumos.

Plašāk par Padures pamatskolu lasiet "Kursas Laika" 27. februāra numurā!

Pievieno komentāru

Aizputes novadā