Solītā atbalsta dēļ Cīravas Profesionālā vidusskola pozitīvi vērtē pievienošanu Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam

Cīravas Profesionālās vidusskolas pievienošana Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam vērtējama pozitīvi, ja tā saņems Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) solīto atbalstu attīstībai, aģentūrai LETA atzina Cīravas Profesionālās vidusskolas direktors Kārlis Fricsons.

Cīravā lielākie ieguldījumi nepieciešami mācību tehniskajā bāzē lauksaimniecības tehnikas mehāniķa programmā, ko Cīravas Profesionālā skola pārņēma 2009.gadā, kad tai pievienoja Kazdangas Profesionālo skolu. Cīravas Profesionālā vidusskola cer, ka, esot Kandavas Valsts tehnikuma sastāvā, tai izdosies piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu jauna lauksaimniecības tehnikas angāra izbūvei, kā arī pašas tehnikas iegādei. Skolai ir noslēgti lauksaimniecības tehnikas nomas līgumi ar zemnieku saimniecībām, tomēr mācību darbs būtu efektīvāks, ja skolai būtu vairāk pašai savas modernas lauksaimniecības tehnikas, atzina Fricsons. Uzlabot nepieciešams arī mācību bāzi citu specialitāšu, to vidū pavāru un galdniecības programmu audzēkņiem.

Līdz 1.marta abām mācību iestādēm, kuras no šī gada 1.septembra plānots apvienot, jāizstrādā kopīga attīstības stratēģija, ko pēc tam apstiprinās IZM. Stratēģijā tiks iekļauts arī mācību iestāžu redzējums par nepieciešamajiem ieguldījumiem attīstībā.

"Ja notiks tā, kā ministrijas vadība saka, ka būs atbalsts attīstībai, tad apvienošanos vērtēju pozitīvi," atzina Fricsons. Viņš uzskata, ka šis apvienošanās modelis ir labāks nekā pirms dažiem gadiem iecerētais plāns par Cīravas Profesionālās vidusskolas pievienošanu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. Iecere par Cīravas skolas kā Kuldīgas tehnikuma filiāli bija tapusi neiedziļinoties, uzskata Fricons, norādot, ka pašam Kuldīgas tehnikumam vēl nepieciešami lieli ieguldījumi attīstībā. Savukārt Cīravas un Kandavas profesionālo skolu apvienošanās esot loģiskāka: "Attālums no Cīravas līdz Kandavai ir apmēram 120 kilometri. Mēs esam Kurzemes reģionā, bet Kandava - faktiski jau Pierīgas reģionā. Mēs neesam tik tuvu, lai savstarpēji konkurētu."

IZM iesaka Cīravā attīstīt arī jaunas lauksaimniecības programmas. Kā atzina Fricsons, viss būšot atkarīgs no pieprasījuma: "Samērā maz zemnieku saimniecību īpašnieku bērnu grib mācīties lauksaimniecību. Ir vīzija, ka varbūt varētu izveidot zivsaimniecības programmu, bet jāvērtē, vai būs jaunieši, kuri to gribēs mācīties."

Cīravas Profesionālajai vidusskolai pēdējos četrus piecus gadus ir izdevies noturēt vairāk vai mazāk nemainīgu audzēkņu skaitu - ap 350. Apmēram trešdaļa jauniešu ir vietējie, bet divas trešdaļas - no citiem novadiem un pilsētām. Cīravā mācās arī apmēram 60-70 liepājnieki.

Lai nodrošinātu Cīravas Profesionālās vidusskolas attīstību un modernizāciju, izglītības iestāde pievienosies profesionālās izglītības kompetences centram (PIKC) "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums", liecina valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais rīkojuma projekts.

Profesionālās vidusskolas pievienošana PIKC veicinās lauksaimniecības nozares izglītības ieguves iespējas un profesionālās izglītības kompetences centra darbu. Izvērtējot attīstības iespējas un ņemot vērā izglītības programmu līdzību, vidusskola pievienosies Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam un kļūs par tehnikuma mācību vietu Cīravā.

Rezultātā tiks turpināta Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošana, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūras nodrošinājumu un sekmējot visu veidu resursu efektīvu izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī profesionālās izglītības prestižu.

Atbilstoši vidusskolas apkopotajiem datiem 2014.gada 1.oktobrī tajā mācījās 365 izglītojamie valsts finansētajās grupās. Vidusskola 2014./2015.mācību gadā īsteno piecas izglītības programmas un piedāvā apgūt galdnieka palīga un galdnieka, pavāra, lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, automehāniķa, klientu apkalpošanas speciālista un sekretāra specialitātes.

Saimniekojot ekonomiski, vidusskola ir spējusi segt uzturēšanas izdevumus un nodrošināt savu darbību. Lai arī ir veikta skolas ēku siltināšana un modernizēta apkures sistēma, mācību ēkās nav veikts iekšējais kapitālais remonts. Mācību ēka un dienesta viesnīca nav lietderīgi izmantotas, jo ēku platības ir lielas un neatbilstošas audzēkņu skaitam. Nepietiekama finansējuma dēļ vidusskola nespēj modernizēt materiāli tehnisko bāzi, tādējādi paaugstināt mācību kvalitāti. Tāpat demogrāfiskās situācijas ietekmē vidusskolai turpmākajos gados varētu samazināties audzēkņu skaits, tādējādi tā kā patstāvīga izglītības iestāde atbilstoši noteiktajiem kritērijiem nevarēs kvalificēties profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai.

Pievienojot vidusskolu tehnikumam, ņemot vērā tehnikuma finansiālās iespējas attīstīt mācību vietu Cīravā, kā arī spēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu un nodrošināt augstu izglītības kvalitāti, tiks paplašināts piedāvāto izglītības programmu, tostarp pieaugušo izglītības un tālmācības programmu, skaits un atbilstoši uzlabota materiāli tehniskā bāze tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Cīravā. Tādējādi tiek saglabāta pieejamība kvalitatīvai izglītībai reģionā un nodrošināta vidusskolas kā tehnikuma mācību vietas attīstība.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā