Skolēni pārstāv Liepājas rajonu valsts un novada mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs

Noslēdzies mācību priekšmetu olimpiāžu rajona posms. Turpinās novadu un valsts olimpiādes, kurās piedalās arī Liepājas rajona skolēni, informē Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Daina Lukjanova.

Rīgā startēs pirmo reizi

Labus panākumus Liepājas rajona skolēni guvuši Kurzemes novada 8. klašu vācu valodas olimpiādē. Aizputes vidusskolas skolniece Zane Apine skolotājas Guntas Vīdneres vadībā izcīnījusi 1. vietu, bet atzinību saņēmusi Aizputes vidusskolas skolniece Anna Lanka un Grobiņas ģimnāzijas skolniece Anna Rudenko, kuru māca skolotāja Ilze Poprocka.

Martā un aprīlī Rīgā notiek 9. – 12. klašu matemātikas, vizuālās mākslas, politikas un tiesību, ģeogrāfijas olimpiāde, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

Pirmo reizi uz matemātikas olimpiādi Rīgā 1. aprīlī dosies Kalvenes pamatskolas 9. klases skolniece Klinta Bahmane. Matemātikas skolotāja Sandra Šmiukše stāsta, ka veiksmes pamatā ir mērķtiecīgs darbs vairāku gadu garumā.

Jau kopš sestās klases Klinta piedaloties konkursos un Liepājas rajona olimpiādēs, krājot zināšanas un pieredzi. Klinta apstiprina, ka jāstrādā ir daudz, taču tas ir interesanti.

Izpēta plastmasas maisiņu dzīvi

Jau notikušo valsts olimpiāžu oficiālie rezultāti vēl tiek apkopoti, taču Liepājas rajona skolēni kaunā nav palikuši, spriež D. Lukjanova. Valsts angļu valodas olimpiādes valsts posma 1. un 2. kārtā piedalījās Grobiņas ģimnāzijas skolnieks Kārlis Rudenko, kuru māca skolotāja Indra Kalniņa.

Bioloģijas olimpiādē Rīgā startējusi Priekules vidusskolas skolniece Anda Remese skolotājas Airitas Ešenvaldes vadībā.

Vides projektu olimpiādē ar projektu “Plastmasas maisiņu otrā dzīve” veiksmīgi piedalījusies Priekules vidusskolas 9. klases skolniece Laura Šēle, darbu vadījusi skolotāja Ināra Anziķe. Žūrija projektu vērtējusi atzinīgi, pastāsta D. Lukjanova.

Biznesa ekonomikas pamatu olimpiādes valsts posmā startējis Pāvilostas vidusskolas skolnieks Āris Kažis, kuru māca skolotāja Ārija Paipa.

Latviešu valodu prot labi

Mājturības un mājsaimniecības olimpiādē piedalījās Aizputes vidusskolas skolniece Madara Zīle skolotājas Agritas Faustas vadībā.

Latviešu valodas olimpiādē valstī 8. un 9. klasei piedalījās četri skolēni no Liepājas rajona: Priekules vidusskolas skolnieks Kristaps Sedols (skolotāja Marija Gūtmane), Pāvilostas vidusskolas skolnieces Ivita Goguadze un Laine Šildere (skolotāja Anna Kaže) un Nīcas vidusskolas skolniece Sabīne Daina Kirkiže (skolotāja Iveta Rone).

Aizputes vidusskolas skolnieks Kārlis Alsiņš skolotājas Irinas Bogdanes vadībā un Grobiņas ģimnāzijas skolniece Dārta Spridzāne skolotāja Gunta Viļumsona vadībā piedalījās vēstures olimpiādes valsts posmā.

Ķīmijas olimpiādē Rīgā zināšanas parādījis Vaiņodes vidusskolas skolnieks Edgars Mamis, kuru māca skolotāja Ārija Čerņavska.


 

Pievieno komentāru

Aizputes novadā