Sakārtota ūdenssaimniecība

Aizputes pagastā ir pabeigta projekta "Ūdens attīrīšanas iekārtu renovācija un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Aizputes pagasts "Skola" un ciems Kūdra" realizācija. Šo projektu ir atbalstījis arī Latvijas Vides aizsardzības fonds, piešķirot dāvinājumu.

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta kopējās izmaksas ir 53 560 LVL, no tā Latvijas Vides aizsardzības fonda dāvinājums ir 24 263 LVL, bet aizņēmums no Latvijas Vides investīciju fonda ir 26 297 LVL.

Projekta ietvaros Kūdras ciemā tika veikta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, bet Rokasbirzs skolā - dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana. Projekta īstenošanas rezultātā ir uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte 150 Kūdras ciema patērētājiem un 130 Rokasbirzs skolēniem un darbiniekiem, kā arī ir novērsta neattīrītu notekūdeņu noplūšana apkārtējā vidē.

Aizputes pagasta padome jau iepriekš ir sadarbojusies ar Latvijas Vides investīciju fondu 2004. gadā realizējot dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas projektu Rokasbirzs ciematā.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā