Rada iespējas sportošanai

Projekta ietvaros Aizputes novada Kalvenes pagastā tika izveidots futbola un volejbola laukums. Projektā kopumā tika ierīkots viens minifutbola laukums ar diviem stacionāriem futbola vārtiem, viens pludmales volejbola laukums ar iebūvētiem statīviem un tīklu, kā arī tiks uzstādīti 8 soliņi ar atkritumu urnām un norobežots lokveida dzīvžogs ap 1905. – 1945. gada cīnītāju pieminekli. Projekta mērķis bija uzlabot un pilnveidot Aizputes novada Kalvenes pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, labiekārtojot laukumu pie 1905. – 1945. gada pieminekļa.

Aizputes novada domes projekts:“Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Kalvenes pagasta teritorijā”.

Adrese: Aizputes novads, Kalvenes pagasts, “1905. – 1945. gada piemineklis”.

Projekta vadītājs: Andris Jankovskis, e-pasts: andris@aizpute.lv.

*********************************************************

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” aktīvi darbojas jau kopš 2006. gada, un tās darbības mērķis ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. Liepājas rajona partnerības teritorija ir viss bijušais Liepājas rajons.

No 2009. gada Liepājas rajona partnerība īsteno vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros katru gadu sludina atklātus projektu konkursus. “Leader” programmas ietvaros īstenoti jau teju 200 projektu.

Projektu rezultātā ir izveidoti bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi, izveidoti un uzlaboti jauniešu centri, īstenoti projekti, kas saglabā dabas un kultūras mantojumu, izveidotas sociālo un sadzīves pakalpojumu vietas, biedrības iegādājušās pamatlīdzekļus savas darbības pilnveidošanai, kā arī izveidoti dažādi infrastruktūras objekti iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai.

www.lrpartneriba.lv

20150619-1347-logo-26-06.jpg

Aizputes novadā