Piena tirdzniecību bremzē resursu trūkums

Neliela ganāmpulka īpašniekiem būs vieglāk realizēt pienu tirgū, taču tas var neatsvērt ieguldāmo darbu un laiku.

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Liepājas nodaļas vadītāja Iveta Eglija pastāsta, ka līdz šim lopkopju interese par iespēju realizēt pienu tirgū bijusi maza. Piemēram, pagājušajā nedēļā par to interesējies viens zemnieks. Kopumā izsniegtas tikai dažas atļaujas.

Grobiņas pagasta “Straumēnu” saimniece Ausma Būre pastāsta, ka pienu no desmit slaucamajām govīm realizē pārstrādātājam, kas piebrauc un to savāc sētā. Par iespēju pašai to tirgot viņa pašlaik nedomājot. Saimniece zina, ka problēmas neradītu piena analīzes un dzesēšana, taču “šai nūjai ir divi gali”, un to viņa ir izbaudījusi agrāk. Kad bankrotējusi Vērgales pienotava un Liepājas piena kombināts, viņa vairākus gadus mājās gatavojusi krējumu, biezpienu un vedusi uz tirgu.

“Nebija slikti,” A. Būre teic par šādu realizācijas veidu, taču dzīve tad bijusi ļoti smaga tādēļ, ka visus darbus saimniecībā viņa veic tikai divatā ar vīru. Apvienot gotiņu kopšanu, slaukšanu, piena apstrādi ar tirgošanos bijis fiziski ļoti smagi.
A. Būre spriež, ka sekmīgi to varētu veikt lielākas ģimenes, kur iespējams sadalīt darbus, vai arī vairāku lopkopju kooperācija.

Grozot šobrīd spēkā esošos Ministru Kabineta noteikumus “Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”,
tiks atvieglotas uzraudzības un laboratorisko analīžu kritēriju prasības, samazināts procedūru skaitu.

Piena ražotājam pašam būs jāuzņemas vairāk atbildības par piena kvalitāti, ko iepriekš nodrošināja kontrolējošie dienesti, norāda Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska. Noteikumu projektā uzsvērta ražotāja atbildība par somatisko šūnu skaita un baktēriju kopskaita atbilstību kritērijiem, par to, ka pienā nedrīkst pieļaut inhibitoru klātbūtni.

Ja ražotājs jau veicis analīzes svaigpienam, kas paredzēts pārstrādei, tad tiešajā tirdzniecībā viņš varēs izmantot to pašu analīžu rezultātus (pircēja ņemto obligāto paraugu testēšanas rezultātus). Iepriekš analīzes vajadzēja veikt atsevišķi.

Plānots, ka divas reizes garāks būs laika periods, kurā pienu drīkstēs tirgot. Pēc slaukšanas tas būs jāatdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par sešiem grādiem pēc Celsija, un tad to varēs realizēt 48 stundu laikā. Pašreiz pienu atļauts tirgot 24 stundas, to atdzesējot līdz temperatūrai, kas nav augstāka par astoņiem grādiem.
Tiks atvieglota arī piena realizācijas atļaujas saņemšanas procedūra PVD.

Piena pārdošanu tirgū rosina:
* ievērojami augstāka cena,
* pieprasījums un savs klientu loks,
* maza konkurence.

Piena pārdošanu tirgū bremzē:
* neliela apjoma realizācija,
* transportēšanas izdevumi,
* analīžu izmaksas,
* tirdzniecības vietas izmaksas,
* tirgū pavadītais laiks vai pārdevējas algošana.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā