Pašvaldībām lauku ceļu izbūvei tuvākajos gados būs pieejami vairāk nekā 126 miljoni eiro 3

Lai veicinātu lauku infrastruktūras attīstību, nākamajos gados lauku ceļu uzlabošanai un izbūvei tiks novirzīti kopumā 126 635 591 eiro, paredz valdības apstiprinātais Zemkopības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts "Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".

Kā norādīts ministrijas skaidrojumā, izanalizējot Latvijā esošo situāciju, secināts, ka 2011.gadā 39% autoceļu ar grants segumu un vairāk nekā 27% autoceļu ar melno segumu ir klasificējami kā sabrukuši un tiem ir nepieciešama pārbūve.

Pašvaldības lauku teritorijā ar savā budžetā pieejamajiem finanšu līdzekļiem pārsvarā var nodrošināt tikai ceļu uzturēšanu un saglabāšanu, bet ne ceļu pārbūvi vai jaunu izbūvi, un tas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības attīstības potenciālu un iedzīvotāju labklājību.

Līdz ar to paredzēts atbalstīt pašvaldības lauku ceļu izbūvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajam rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.

Vienlaikus ziņojumā norādīts, ka prioritāri atbalstāms ir objekts, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Plānošanas periodā 2014.-2020.gadam attiecīgajā pasākumā būs pieejams finansējums ieguldījumiem 126 635 591 eiro apmērā, no kura 86 112 202 eiro ir Eiropas Savienības fonda (ELFLA) finansējums un 40 523 389 eiro - valsts finansējums.

Uz pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstu var pretendēt 110 novadu pašvaldības, savukārt pasākuma mērķgrupa ir šo pašvaldību iedzīvotāji un uzņēmēji.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

sniedziņš

Vai laiks nav pienācis noasfaltēt Apriķu - Sakas ceļu?

pirms 5 gadiem, 2015.08.18 14:33

ratata

ceļi jau noteikti būs, tādi pašvaki, bet par laimi kungi ar jaunajiem džipiem, ko piešķirs sev prēmijās, varēs izbraukt

pirms 5 gadiem, 2015.08.18 22:29

Aizputes novadā