Par nespēju ietaupīt pašvaldībām ļauj skaidroties vēstulē

Ja pašvaldības nevar izpildīt prasību samazināt atlīdzības fondu par 15 procentiem, tas līdz 1. martam jāizklāsta vēstulē Finanšu ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Pašvaldībām jārēķinās, ka valsts ienākuma nodokļu prognozes neizpildi šogad nekompensēs.

Neatrod, ko noīsināt
Likums “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” ietver prasību pašvaldībām samazināt atlīdzības fondu par 15 procentiem. Vairākos pagastos atzīst – tas nav iespējams, neatlaižot cilvēkus.

“Nedrīkst ķerties klāt algām, kas nepārsniedz divas minimālās. Bet mums tādas ir tikai trim četriem cilvēkiem. Rīgai nav ne jausmas, kādas ir algas pagastu pašvaldībās. Nav, no kā īsināt. Var atlaist cilvēkus, bet arī tas nav risinājums. Budžetā ir pilnīgs un galīgs krahs,” atzīst Cīravas pašvaldības vadītājs Artis Čanders. Nav arī prēmiju fonda, kura likvidācija ļautu “pārciest” samazinājumu, kā tas esot lielākās pašvaldībās.

Līdzīgi ir Kalētos, Kalvenē un citviet.

Atrisinājums vēl jāmeklē
Lai rastu atbildes uz neskaitāmiem pašvaldību jautājumiem, aizvadītajā sestdienā Latvijas Pašvaldību savienība organizēja Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas ārkārtas sēdi.

“Saaicinājām amatpersonas, bija ļoti daudz pašvaldību pārstāvju, pilna zāle, taču daudzi jautājumi tā arī palika neizrunāti,” teic Lāsma Ūbele, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos. Viņa atzina, ka situācija ir smaga: februārī būtiski augs maksājumi veselības aprūpē, bet sociālie un citi pabalsti pašvaldībās tiek maksāti “pēc iespējām”. Primārie ir pabalsti garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsti.

“Nav variantu, kas notiks, ja pašvaldībām nebūs naudas obligātajiem pabalstiem. Ne jau visos pagastos, bet daļa tādu būs. Kad decembrī runājām ar Ministru kabinetu, toreiz tas nelikās tik aktuāli,” skaidro L. Ūbele.

Prognozes neiepriecina
Atbildot uz jautājumiem par nepietiekamo finansējumu algu izmaksai skolotājiem, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Finanšu departamenta direktore Inga Štāle sēdē atgādināja, ka jebkuras ministrijas valsts pamatbudžeta kopējie izdevumi pirmajam ceturksnim nedrīkst būt lielāki par 21 procentu no gada kopējās summas. Atbilstošs rīkojuma projekts – palielināt ministrijas pirmā ceturkšņa finansējuma atvērumu par 4,3 miljoniem latu pašvaldībām pedagogu darba samaksas finansēšanai pilnā apmērā – skatāms Ministru kabineta sēdē.

“Nevar jau pedagogam tagad izmaksāt trīsdesmit latu mazāk un tad teikt, ka vēlāk iedos vairāk. Turpmāk situācija izskatās vēl dramatiskāka, ienākuma nodokļa ieņēmumi garantēti netiks, parasti jau valsts “piesedza”, kompensēja neizpildi,” stāsta Liepājas rajona padomes izpilddirektors Indulis Ozoliņš.

Valsts kases pārvaldnieka vietniece Gunta Medne apstiprināja, ka 2009. gadā valsts pašvaldībām negarantē iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpildi un neizpildi nekompensēs. Pērn tas prasīja septiņus miljonus latu.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā