Pagastu konti slēgti vēl nav; nākamgad gan

Tiem, kuri nekustamā īpašuma nodokli vēlas samaksāt internetbankā, šogad to var ieskaitīt arī pagastu kontos, bet ar nākamo gadu – tikai novada kontā.

Konti vēl nav slēgti
Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) pašvaldība aprēķina no pēdējās noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un tā apmēru kārtējam kalendārajam gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu.

NĪN maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas. Nodokli var samaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Šogad maksājuma paziņojumu iedzīvotāji saņēma no “vecajām” pagastu padomēm. Nobažījušies ir maksātāji, kuri to veic elektroniski, jo novados ir izveidots kopējais konts.

“Valstī nav vienota modeļa,” par šo situāciju saka Aizputes novada domes grāmatvede Alda Lapena. Aizputes novada pagastu konti vēl nav slēgti un iedzīvotāji var maksāt kā līdz šim. Pāriet uz vienotu novada kontu plānots ar nākamo gadu. Samaksu skaidrā naudā joprojām varēs veikt pagastu pārvaldēs, turklāt par īpašumu visa novada teritorijā. Piemēram, Cīravā varēs samaksāt par Kalvenes pagastā esošo zemi.

Nauda nepazudīs
A. Lapena uzskata, ka slēgto kontu gadījumā bankai vajadzētu būt pretimnākošai un pārskaitīto naudu novirzīt pareizajā kontā. Taču nauda nekādā gadījumā nevarot pazust. Ja maksājuma saņēmēja konts neeksistē, tad nauda tiekot atskaitīta atpakaļ. Turklāt par šādu situāciju vajadzētu parādīties informācijai maksātāja datora ekrānā. Vienīgā nepatīkamā lieta varot būt tā, ka, veicot maksājumu internetbankā pēdējā dienā un kļūdu nenofiksējot, sanāktu maksāt automātiski aprēķinātos soda procentus par kavējumu.

Novadu grāmatveži apliecina, ka līdz šā gada beigām internetbankas lietotāji NĪN var ieskaitīt gan iepriekšējā, paziņojumā norādītajā, kontā, gan jaunajā novada kontā.

Par pareizo iemaksas kontu iedzīvotāji var pārliecināties, piezvanot uz sava pagasta pārvaldi vai novada domi. Tie atrodami arī novadu mājaslapās.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā