Nekustamo īpašumu "Ozolu katlu māja" Cīravā nodod Aizputes novada pašvaldības īpašumā 1

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Ozolu katlu māja" Cīravā nodos Aizputes novada pašvaldības īpašumā, šodien lēma valdība.

Valsts nekustamais īpašums "Ozolu katlu māja" sastāv no zemes vienības 1,3229 ha platībā un katlu mājas Tāpat uz zemes vienības atrodas valsts nekustamajam īpašumam nepiederoša būve - atdzelžošanas stacija, kuras īpašnieks ir SIA "KS Cīrava", kas ir Aizputes novada pašvaldības kapitālsabiedrība.

Atdzelžošanas stacija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem klasificēta kā mazēka, jo tās apbūves laukums ir 16,20 m2, un saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" tā nav ierakstāma zemesgrāmatā.

Ņemot vērā to, ka valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams ministrijas padotībā esošajām iestādēm to funkciju nodrošināšanai, valsts nekustamā īpašuma sastāvā esošo katlu māju ar tai piekrītošo zemes vienības daļu šobrīd lieto un apsaimnieko Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvalde.

Aizputes novada dome par zemes vienības daļas, uz kuras atrodas atdzelžošanas stacija, nomu slēgusi zemes nomas līgumu ar Cīravas Profesionālo vidusskolu. Līgums ir spēkā līdz 2018.gada 16.jūnijam.

Aizputes novada pašvaldība nevar nodrošināt valsts nekustamā īpašuma pilnvērtīgu apsaimniekošanu, tajā skaitā nevar piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus šī nekustamā īpašuma uzlabošanai un attīstībai, kamēr nav sakārtotas īpašuma tiesības.

Aizputes novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

Valdība ir nolēmusi, ka Aizputes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, ir pienākums norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Aizputes novada pašvaldība nodrošina rīkojuma projekta funkciju īstenošanu, kā arī ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku. Tāpat noteikts aizliegums apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu Valsts kasei, lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Kaimiņš

Izrādās, ka Cirava tikai no malas izskatās kā veiksmes stāsts, viss par ko apskaudām izrādās.. burbulis.. drīz smuko kapliču ar atdos tiem , kas maksā parādus par smukumu..

pirms 6 gadiem, 2014.07.10 13:46

Aizputes novadā