Nedēļas nogalē aicina uz daudzveidīgiem pasākumiem Aizputes novadā

Ceturtdien, 19. martā, pulksten 18 Aizputes kultūras namā dokumentālā filma "4. maija republika". Ieeja – viens eiro.

Piektdien, 20. martā, pulksten 18 bibliotēkas lasītavā virtuālais ceļojums pa Itāliju ar Ievu Ozolu.

Svētdien, 22. martā, pulksten 15 kultūras namā grupas "Galaktika" koncerts. Ieeja – pieci un septiņi eiro.

Apriķos
Sestdien, 21. martā, pulksten 19 tautas namā būs vokālo ansambļu duelēšanās. Pulksten 22 – balle ar groziņiem. Muzicēs "Rucavas muzikanti". Ieeja – trīs eiro. Galdiņus var pieteikt pa tālruni 25447123.

Cīravā
Piektdien, 20. martā, pulksten 17 profesionālajā vidusskolā notiks ričurača turnīra pieaugušajiem otrais posms.


Kazdangā

Piektdien, 20. martā, pulksten 20 kultūras centrā Pavasara balle pie klātiem galdiem. Par raitu deju soli gādās grupa "R2" no Ventspils. Dalības maksa – 10 eiro.

Sestdien, 21. martā, pulksten 6 pie somu pirts avotiņa Pavasara saulgriežos Kazdangas folkloras kopa "Zīle" aicina uz kārtīgu izšūpošanos, izdziedāšanos un izlustēšanos. Līdzi jāņem skaisti raibi krāsotas oliņas, kā arī svaigas, jo būs kopīga penkas cepšana.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā