Mācītājs: Vajadzīgs laiks, lai pārdomātu un atrastu ceļu 11

Pirms gada Mūžībā aizgāja Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Sigurds Sproģis. Pērnajā maijā draudzes vairākums nobalsoja par palikšanu autonomā statusā, tādējādi nepievienojoties Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai (LELB), piektdien, 9. maijā, raksta "Kursas Laiks".

Autonomu statusu saglabāja arī pārējās trīs mācītāja S. Sproģa vadītās draudzes Cīravā, Snēpelē un Valtaiķos. Valtaiķu draudzē kopš 2008. gada vēl joprojām turpinās tiesas process par baznīcas un zemes īpašumtiesībām ar LELB. Tagad visās četrās draudzēs kalpo mācītājs Varis Bitenieks un Dace Dzene. “Esam sinodāla, tas ir, demokrātiska, baznīca. Autonomās baznīcās galvenie ir draudzes garanti, nevis mācītājs vai kāda centrālā institūcija, piemēram, virsvalde. Šeit mācītājs ir pakļauts draudzei, nevis otrādi. Viņš veic tikai pastorālo darbu un ir šķirts no laicīgās varas,” paskaidro mācītājs V. Bitenieks.

Līdz ar pārmaiņām Aizputes draudzē bija šķelšanās. “Tas ir dabīgi, ja, nomainoties mācītājam, daļa no draudzes pret to protestē. Daži uzskatīja, ka būtu bijis labāk pievienoties Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, un tāpēc aizgāja. Vai ir pasaulē draudze, kurā visi domā vienādi? Šajā laikā esmu ticies ar šiem cilvēkiem un centies atrast izlīgumu. Daži atgriezās, citi vēl nenāk. Ceru, ka pārdomās. Cilvēkiem ir vajadzīgs laiks, lai pārdomātu un atrastu ceļu. Savukārt mums ir jādod viņiem iespēja atgriezties,” uzsver mācītājs.

Visu četru autonomo draudžu mentors Klauss Lofts no Vācijas ar LELB bīskapu Pāvilu Brūveri vienojies, ka draudzēm pēc S. Sproģa nāves ir nepieciešams trīs gadus pārejas posms, lai tās saprastu, ko vēlas. “Šajā posmā mans uzdevums ir strādāt kā mācītājam. Savukārt ar LELB mēs veidojam partnerattiecības, respektējam otras puses viedokli un neejam uz konfrontāciju,” stāsta V. Bitenieks.

“Draudzi es redzu kā atbalstu pašvaldībai. Mēs varam palīdzēt stabilizēt sociālās problēmas, kas ir novadā. Nevis tās atrisināt, bet dot zināmu artavu šajā jomā līdzīgi kā diakonijas centri. Sociālā vide ir grūta un smaga. Tāpēc baznīcai šajā jomā ir vairāk jāstrādā, jo Jēzus evaņģēlijs skar visu dzīvi, ne tikai reliģisko,” akcentē mācītājs.

Vasarā tiks organizētas divas nometnes. Sadarbībā ar latviešu prāvesti Ievu Graufeldi Zviedrijā tiks organizēta nometne bērniem no sociāli nepietiekamām ģimenēm. Šiem bērniem tiks dota iespēja trīs nedēļas dzīvot aprūpētā vidē Sandbijā Zviedrijā. Savukārt otra nometne paredzēta jauniešiem un notiks Aizputē.

Baznīcai ir izveidojusies arī veiksmīga ekumeniskā sadarbība. Reizi divos mēnešos notiek ekumeniskās tikšanās Aizputē kalpojošo piecu konfesiju mācītājiem. “Mēs viens otru papildinām. Esam atšķirīgi, bet reizē arī atrodam to kopīgo,” piebilst V. Bitenieks.Par ziedotāju līdzekļiem šoziem izremontēta telpa draudzes mājā kora mēģinājumiem un draudzes dzīves vajadzībām.

Daudz plašāk "Kursas Laikā"!

Pievieno komentāru

Komentāri 11

DNS

Katrs var lūgt Dievu, kā vēlas. Tikai šoreiz ir jautājums par vēstures pieminekļa likteni ! Ēka un zeme nav ierakstītas zemesgrāmatā, jo tām nav likumīga īpašnieka; pašreizējiem "neatkarīgajiem" dievlūdzējiem kā privātpersonām īpašums netiks atdots , līdz ar to nav iespējami nekādi restaurācijas un saglabāšanas darbi. Daži desmiti pensijas vecuma draudzes locekļi nav spējīgi uzturēt simtgadīgo ēku, un tai draud Aizputes ordeņa pils liktenis. Arī abi "mācītāji" nav reģistrēti Tieslietu ministrijas oficiālajā reģistrā un ir bez tiesībām vadīt normālu draudzi.

pirms 6 gadiem, 2014.05.10 19:18

Svētais gars

Nu kā nelabais Tu ņemies! Tā kritizēt Dieva sūtņus!

pirms 6 gadiem, 2014.05.11 15:09

afēra

Sūtņiem par padomdevēju uzmeties Hanka. Jā, jā, tas pats, kura laikā tika nopostīta ordeņa pils.

pirms 6 gadiem, 2014.05.12 17:43

Tālis

Pēči jau eso pieņēmuši pa zvaniķa mācekli!

pirms 6 gadiem, 2014.05.12 20:41

sniedziņš

Cilvēks, kurš nestrādā ar internetu, sniedz padomus. Interesanti, kā Pēterītis uzzina, kādi likumi tagad ir? Apšaubāmas kvalitātes padomdevējs.

pirms 6 gadiem, 2014.05.13 08:39

snd

Vai domā, ka LELB, kas ir parādos līdz acīm, metīsies restaurēt Aizputes baznīcu, ja draudze pievienosies LELB? Nu gan sacerējies.

pirms 6 gadiem, 2014.05.20 00:52

dacīte

ne ellē, ne debesīs neesmu bijusi, bet smalki zinu, kā tur izskatās un stāstu , kā pa Aizputes baznīcu staigā velns un lasa Bībeli.

pirms 6 gadiem, 2014.05.14 10:08

šaubīgais

Kā tad tā! Izgājis no savējo vidus tagad sāk dziedāt citu dziesmu. Nu ja ņem vērā kas pasūta mūziku, tad lieta citāda. Ja negribam vismaz elementāri ievērot kārtību, tad būsim tagad kur esam. Laikam jau cilvēkiem nepatīk kārtība, kas jau iestādīta 2000 gadu garumā, līdz ar to viņu vēlme ir palikt tur, kur viņiem šī vide ir pieņemama- demokrātiska, diakoniska un ekumēniska, jeb tā Sociālā vide, kura ir grūta un smaga, un kur baznīcai šajā jomā ir vairāk jāstrādā, jo Jēzus evaņģēlijs skar visu dzīvi, ne tikai reliģisko. Vai tad mēs nevēlamies mainīties, un ticēt dzīvam Dievam, nevis tikai dzīvot ticībā, kas balstās uz cilvēka jūtām, sajūtām, un pārejas posmu, lai saprastu, ko vēlas...

pirms 6 gadiem, 2014.05.19 15:48

murgi

raksti tā, lai var saprast, ko Tu saproti un par ko īsti šaubies ?

pirms 6 gadiem, 2014.05.20 22:37

šaubīgais

viss uzrakstīts...šaubu nav, bet vienīgi izbrīns un skumjas par notiekošo.

pirms 6 gadiem, 2014.05.21 13:33

Aizputes novadā