Liepājā veidos kompetences centru, Cīravas arodvidusskola varētu pārtapt par citas skolas filiāli

Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas profesionālās izglītības iestāžu tīklojumā. Tas ietekmēs arī Cīravas arodvidusskolu un profesionālās izglītības iestādes Liepājā.

Līdz 2015. gadam Latvijā plānots īstenot profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas programmu, galvenos reorganizācijas uzdevumus veicot nākamo divu gadu laikā. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas plānu, kas apstiprināts Ministru Kabinetā (MK). Ņemot vērā finansiālos un demogrāfisko rādītājus, IZM izstrādātais plāns paredz samazināt profesionālo skolu skaitu līdz aptuveni 33 izglītības iestādēm. Vienlaikus paredzēts šīs skolas pilnībā renovēt un aprīkot ar mūsdienīgām iekārtām, kā arī nodrošināt dienesta viesnīcu renovāciju.

12 no 33 veidos kā mūsdienīgus kompetenču centrus, kuri veiks metodiskās virsvadības un eksaminācijas centru funkcijas attiecīgajā reģionā. Profesionālās izglītības kompetences centru materiāli tehnisko bāzi paredzēts izmantot citu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu apmācībai darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, izmantojot atbilstošus darbagaldus un iekārtas, kuras nav iespējams nodrošināt katrai izglītības iestādei. Kompetenču centros plānots īstenot arī strādājošo kvalifikācijas celšanu un bezdarbnieku pārkvalifikāciju.

Kurzemē iecerēts veidot divus profesionālās izglītības kompetences centrus – Liepājā un Ventspilī. Liepājā plānots izveidot vienotu Liepājas Valsts tehnikumu (LVT) uz līdzšinējo trīs profesionālās izglītības iestāžu bāzes: Liepājas Būvamatniecības vidusskola (K. Ukstiņa ielā 17/23), Liepājas Tūrisma un tekstila skola (Ventspils ielā 51) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas filiāles profesionālā vidusskola (K. Valdemāra ielā 4 un Vānes ielā 4). Tehnikumā varētu apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas mācību programmas būvniecībā, pakalpojumu sfērā, enerģētikā, autotransportā, komerczinībās, pārtikas pārstrādē un vēl citās jomās, atkarībā no pieprasījuma.

Liepājā plānots arodizglītības apguvi koncentrēt trijās ēkās, nevis četrās, kā tas bijis līdz šim. ES fondus līdzekļus pašvaldība gatavojas ieguldīt divu ēku – Ventspils ielā 51 un K. Ukstiņa ielā 17/23 – siltināšanā, mācību kabinetu, ēdnīcu, bibliotēku, darbnīcu, sporta bāzes modernizācijā, paredzēts izveidot arī mūsdienīgu studentu viesnīcu. LVT varētu būt pamats Kurzemes reģiona kompetences centra izveidei, piedāvājot tālākizglītības iespējas iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības, informē Liepājas pašvaldības pārstāvji.

Nekāda katastrofa šāds risinājums nebūtu, apgalvo RTU Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas direktors Agris Ruperts. Pašlaik tiek apskatīti dažādi varianti un rēķināts, kā labāk realizēt plānotās izmaiņas. Skolu vadība strādā ciešā sadarbībā ar pašvaldību, lai varētu veiksmīgi darboties reģiona līmenī, atzīst A. Ruperts.

Cīravas arodvidusskola (AVS), līdzīgi kā Skrundas arodvidusskola, varētu pārtapt par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas filiāli. Aizputes novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis atzīst, ka pašvaldībai vienai bez valsts atbalsta uzturēt skolu nebūs pa spēkam. Ja arodskola Cīravā turpinātu pastāvēt kā Kuldīgas filiāle, iespējams, tas nebūtu arī sliktākais risinājums. Tas, ka otra arodskola novadā piedzīvotu Kazdangas profesionālās vidusskolas likteni, būtu pavisam bēdīgi – filiāles veidošana ļautu no tā izvairīties, pieļauj A. Šilis.

Cīravas AVS direktors Kārlis Fricsons komentāros ir visai atturīgs, jo arī IZM skolām nekādu plašo informāciju nesniedzot – saņemot tikai rīkojumus, kas jāizpilda. Līdzīgi izsakās arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas direktore Dace Cine – esot pagājušas tikai dažas dienas, kopš uzzināts MK rīkojums.

Vispirms tikšot runāts ar pašvaldībām, skolu direktoriem, notiks pārrunas arī ar vairāku ministriju speciālistiem, stāsta D. Cine. Laika, lai plānotu turpmāko darbu, gan esot ļoti maz, secina direktore. Līdz 1. februārim skolu vadībai kopīgi jāizstrādā attīstības un investīciju stratēģija. Īsā laikā kopīgi būs jāizstrādā ilgtspējīga stratēģija, kas derētu ne tikai vienam gadam vien. Kuldīgā atradīsies administrācija, taču fiziski skolas Cīravā un Skrundā likvidētas netiks, uzsver D. Cine.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā