Latvijas dzimšanas dienas pasākumi Aizputē

16. novembrī plkst.21.00 Aizputes Kultūras namā  sāksies Latvijas valsts Svētku balle ar Rucavas muzikantiem.

18. novembrī:

Plkst.14.00 Aizputes ev.lut.Sv.Jāņa baznīcā Ekumēniskais dievkalpojums - Piedalās Liepājas Teātra aktrise Sigita Jevgļevska, muzicē Māris Kupčs.

Plkst.17.00 Aizputes KN – Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts svinīgais pasākums. Aizputes novada domes apbalvojumu pasniegšana. Piedalās Aizputes KN jauktais koris "Kurzeme". Koncertā skanēs skaistākās Raimonda Paula dziesmas Valda Skujiņa muzikālās apvienības izpildījumā.

No plkst.18.00 - "Gaisma Latvijai!". Aizputes vidusskolas skolēnu un pedagogu veidotas Uguns spēka zīmes pilsētā: pie Dzirnavu dīķa, Baznīckalnā, Atmodas ielā 7, pie Mūzikas skolas, Kalvenes ielā 1, Jelgavas ielā 16, pie Aizputes vsk. Ikviens ir aicināts ar līdzpaņemtu svecīti piedalīties Latvijas kontūras veidošanā pilsētas centra laukumā - Atmodas ielā 22.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā