Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība apbalvos Aizputes domi 5

9. janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvos labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas aizvadītajā gadā rūpējušies par darbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu. Pasākums „Sadarbības partneris 2013” notiks plkst.14.00, Rīgā, Latviešu biedrības namā, Zelta zālē,  Merķeļa ielā 13.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Mūsu ikgadējais pasākums „Sadarbības partneris” parāda, ka Latvijā ir darba devēji, kas rūpējas par saviem darbiniekiem – kuriem drošs un labi atalgots darbinieks ir vērtība. Mums ir prieks, ka katru gadu ir jauni darba devēji, kas apliecina šīs vērtības, un ceram, ka šī pieredze ies plašumā.”

LBAS balvu „Sadarbības partneris 2013” saņems:

SIA „CEMEX”, valdes priekšsēdētājs Enrique Alberto Garcia Morelos Zaragoza (izvirzījusi Latvijas Celtnieku arodbiedrība)
AS „Cēsu alus”, valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone – Zatlere (izvirzījusi Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrība);

SIA „Ventamonjaks serviss”, valdes priekšsēdētājs Arnis Janvars (izvirzījusi Industriālo nozaru arodbiedrība);

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, valdes locekle Inta Vaivode (izvirzījusi Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība);

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, valdes priekšsēdētājs Ivars Zvīdris,

Valsts sociālais aprūpes centrs ,,Latgale”, direktore Mārīte Grigāne (izvirzījusi Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība);

Balvu novada pašvaldība, izpilddirektore Inta Kaļva,

Aizputes novada dome, priekšsēdētājs Aivars Šilis,

Pierīgas izglītības, kultūras, kultūras un sporta pārvalde, vadītājs - Oļģerts Lejnieks (izvirzījusi Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, valdes loceklis Juris Vidžis (izvirzījusi Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība);
 
Rīgas pašvaldības policija, priekšnieks Juris Lūkass (izvirzījusi Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība).

Visi iepriekš minētie darba devēji saņems arī LBAS Atzinības rakstu par sekmīgu sadarbību ar arodbiedrību un sociālā dialoga stiprināšanu.

Uzziņai:

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība  LBAS balvai „Sadarbības partneris 2013” izvirzījusi Aizputes novada domi, priekšsēdētājs Aivars Šilis.

Aizputes dome pēc sarunām sociālā dialoga laikā piešķīrusi papildu sociālās garantijas izglītības iestāžu koplīgumos, kas ir plašāki un labvēlīgāki nekā likumdošanā paredzētie. Izglītības iestādes regulāri tiek informētas par aktivitātēm novadā, arī par LBAS aktivitātēm.

Pašvaldība atbalstījusi izglītības iestāžu darbinieku dalību LBAS un LIZDA akcijās. Pērn veikts nozīmīgs pētījums un apkopoti tā  rezultāti par darba vidi izglītības iestādēs. Katrā izglītības iestādē katru gadu tiek izvērtēti darba vides riski, un turpinās pasākumi draudzīgas darba vides pilnveidei un priekšlikumu realizācijai. Palīdzību skolām sniedz novada darba aizsardzības speciālists.

Aizputes novada dome veiksmīgi piesaista Eiropas naudu, lai papildinātu jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tas veiksmīgi realizējies Jauniešu Ideju mājā Aizputes pilsētā, Cīravas pagastā, Apriķu tautas namā. Lažas speciālajā internātskolā izveidota mūzikas terapijas un ritma studija.

Aizputes novada dome organizējusi diskusijas:

- par skolas un vecāku sadarbību;
- par mācību līdzekļu nodrošinājumu novada izglītības iestādēs;
- par jaunās politikas iniciatīvām izglītībā.
Dome organizē arī pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu.

Pašvaldība izdalīja līdzekļus, lai pedagogu darba samaksu par likmi palielinātu līdz  310,- Ls. 


Sanita Lorence,
LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja

Pievieno komentāru

Komentāri 5

??

Malovka piebrauc Šilim ? Ko nozīmē " jaunās politikas iniciatīvas izglītībā" ?

pirms 7 gadiem, 2014.01.07 16:21

!!!

Piebraukt jau viņa piebrauc, nav jau nekāda svētā govs, bet vai izglītības sakarā.........

pirms 7 gadiem, 2014.01.08 19:35

jocīgi

Kāds sakars Rīgas arodbiedrības bosiem ar Aizputes izglītības iestādēm ? Gribas provincē pazīmēties vai diplomus nav kur likt ? Parasti Krīgers tikai skolotāju streikus organizēja, citur viņu nemanīja.

pirms 7 gadiem, 2014.01.08 22:05

N

Tā jau arī nav, ka Aizputē nekas labs nenotiek

pirms 7 gadiem, 2014.01.07 16:26

Aivars

Prieks, ka mazajā mazpilsētā arī kaut kas notiek. Tiecieties pēc zvaigznēm!

pirms 7 gadiem, 2014.01.07 17:40

Aizputes novadā