LAD vēl var pieteikt projektus atbalstam lauku tūrisma veicināšanai par 200 000 eiro

Lauku atbalsta dienestā (LAD) šodien pēdējo dienu var pieteikt projektus Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam (LAP) pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" ar kopējo publisko finansējumu 200 000 eiro.

Projektu īstenošana aktivitātē "Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana" noteikta līdz 2015.gada 1.novembrim.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD centrālajā klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī LAD mājaslapā.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā