Kazdanga aicina savus absolventus

Kazdangas pilī, bijušajā lauksaimniecības tehnikumā, šobrīd darbojas Kazdangas muzejs ar plašu Boju Meža muzeja ekspozīciju, ar liecībām par pils bijušo īpašnieku baronu Manteifeļu dzimtu, Kazdangas parku, Kazdangas tehnikumu.   

Gaidot kādreizējos audzēkņus, skolotājus un darbiniekus uz Kazdangas tehnikuma 85 gadu jubilejas absolventu salidojumu š. g. 5. septembrī, kad norisināsies arī tradicionālie Kazdangas Parka svētki, muzeja speciālistes, aicinot papildināt esošo ekspozīciju, lūdz pārlūkot un dāvināt muzejam kādreiz ar Kazdangu saistītas un tehnikuma laiku raksturojošas lietas.

Izglītības iestāde tika dibināta 1930. gadā - kā Valsts Kazdangas lauksaimniecības vidusskola. Vissenākās piederības zīmes Kazdangai ir tolaik ieviestais audzēkņu formas tērps. Varbūt vēl kādās mājās ir saglabājusies šo seno laiku lieciniece – tradicionālā zaļas krāsas auduma cepurīte ar nagu, kam apakšējā mala – apmale bija apšūta ar dzeltenu lentīti, kurai pa vidu bijis sudrabots diegs. Muzejā šādu eksponātu pieņemtu un novērtētu ar patiesu gandarījumu un prieku.

Vislielākā vēlēšanās un neatsverams ieguvums muzejam būtu, ja kādai absolventei vēl būtu saglabājies tautastērps. Ir zināms, ka vēl kara laika un pirmo pēckara gadu izlaidumos /līdz 1948. gadam/ meitenes ieradās, tērpušās tautastērpos. Varbūt garo gadu ritumā kādas bijušās audzēknes ģimenē tas vēl ir saglabājies un toreizējās skolnieces tuvinieki, bērni, mazbērni šo relikviju ar mīlestību vēlētos uzdāvināt un uzticēt Kazdangas muzejam. Ar dziļu cieņu un lielu pateicību muzejs pieņemtu šādu dāvinājumu.

Savas pastāvēšanas laikā Kazdangas tehnikums vairākus gadu desmitus ilgi lepojās ar ļoti augstiem sportiskiem sasniegumiem Latvijas lauksaimniecības tehnikumu spartakiādu kopvērtējumā. Mūsdienās tas ir ierasti, ka komandu sacensībās sportisti startē vienotos sporta tērpos. Kazdangas tehnikums vēsturiski bija pirmais, kurš uz šīm tehnikumiem visnozīmīgākajām sacensībām kopš piecdesmito gadu sākuma ieradās vienādos sporta tērpos, par savu krāsu pieņemot zaļo. Varbūt kaut kur vēl ir saglabājies šī laika vai vēlāko gadu Kazdangas sporta tērps? Muzejs labprāt to pieņemtu fondā kā dāvinājumu.

Bet varbūt jūsmājās ir kādi citi, interesanti materiāli /dokumenti, fotogrāfijas, priekšmeti/, ko jūs būtu ar mieru dāvināt muzejam. Iesākumā lūgums tos ieskenēt /piemēram, tuvākajā bibliotēkā/, tad nosūtīt pa e – pastu kazdanga.muzejs@inbox.lv, tālrunis Kazdangas muzejā 63449755 vai 28616717.

Uz tikšanos Kazdangā!

R. Dubinska / Kazdangas tehnikuma 1975.gada absolvente R. Cahrausa/

Pievieno komentāru

Aizputes novadā