Izzina ģimenes un dzimtās valodas lomu

Cīravas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” iesaistījies UNESCO rīkoto pasākumu ciklā “Pirmais vārds”, kas uzsver dzimtās valodas nozīmi un izceļ ģimenes lomu, pastāsta bērnudārza vadītāja Iveta Laumane.

Vecākās grupas bērni kopā ar vecākiem un skolotājām izveidojuši grāmatiņu, bet vidējās un jaunākās grupas bērni strādājuši audzinātāju vadībā.

Bērni sagatavojuši priekšnesumus, kurus piektdien rādīs vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienā, kas ar katru gadu izpelnās arvien lielāku atsaucību. Ģimenes locekļi varēs kopā nofotografēties, apskatīt bērnu radošos darbus, padzert tēju, stāsta I. Laumane.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā