Izstāde par Aizputes pilsētu no 13.–18. gadsimtam Sv. Jāņa baznīcā

2015. gadā vēsturnieks Agris Dzenis veica Aizputes pilsētas 13.gs. – 1562.g. vēstures izpēti Latvijas arhīvos un bibliotēkās. Padziļināti tika pētīts arī nozīmīgs posms Aizputes vēsturē – Piltenes apgabala laiks (1563.-1795.g.). Veiktie pētījuma rezultāti tika apkopoti un publicēti 9 izstādes stendos ar attēliem, kartogrāfisko materiālu un tekstiem latviešu un angļu valodās. 2016. gada vasaras noslēgumā Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrā tika eksponēta izstāde ''Aizputes pilsēta 13. - 18. gs.'', kuras laikā ikvienam Aizputes iedzīvotājam un viesim bija iespēja uzzināt gan zināmus, gan nekad nedzirdētus faktus par tā laika Aizputi.

Izstāde pastāvīgā ekspozīcijā apskatāma Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Liepājas ielā 3. Par iespēju izstādi apskatīt, zvanīt 25907747. Ieeja par ziedojumiem, informē Aizputes novada Tūrisma un mūžizglītības centra speciālisti.

Kurzemes pilsētu vidū Aizpute izceļas ar kultūrtelpas daudzveidību. 13.-15.gs. tagadējā pilsētas teritorijā izveidojās vairākas savdabīgas kultūrtelpas sastāvdaļas: Kurzemes bīskapijas domkapitula pils un pilsmiests, Livonijas ordeņa pils un pilsmiests, kā arī Aizputes pilsēta ar savu pašpārvaldi un teritoriju. Aizputes atrašanās pie Livonijas galvenā lielceļa nodrošināja intensīvus un daudzveidīgus saimnieciskos un kultūras sakarus ar Eiropas zemēm. Pēc Livonijas konfederācijas sabrukuma 1562.g. Aizpute kļuva par muižnieku republikas – tā dēvētā Piltenes apgabala administratīvo centru. Kļuva daudzveidīgāks Aizputes iedzīvotāju sociālais un etniskais sastāvs, izveidojās pirmā ebreju kopiena Kurzemes pilsētās. 13.gs. vidū – 18.gs. beigās tapuši lielākā daļa kultūras pieminekļu Aizputē: pilsētas vēsturiskais centrs, Livonijas ordeņa pils, Sv. Jāņa baznīca u.c.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā