Ierīko jaunu fitnesa zāli

Aizputes novada domes projekts: “Fitnesa zāles izveide Aizputes novada sporta centrā “Lejaskurzeme””

Projekta ietvaros tika izveidota jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša, fitnesa zāle Aizputes novada sporta centra hallē. Projekta mērķis bija veicināt brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu visu vecumu un dzimumu iedzīvotājiem neatkarīgi no fiziskām spējām un gatavības. Projekta ietvaros tika iegādāti 2 velotrenažieri, 1 eliptiskais trenažieris, kompleksais trenažieris, statīvu komplekts ar hantelēm, stieņi ar svaru ripām, zviedru siena, sols spiešanai guļus, statīvs pietupieniem ar stieni u.c. fitnesa zālei nepieciešamās lietas.

Adrese: Aizpute, Ziedu iela 7.

Projekta vadītājs: Andris Jankovskis, e-pasts: andris@aizpute.lv


*********************************************************

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” aktīvi darbojas jau kopš 2006. gada, un tās darbības mērķis ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. Liepājas rajona partnerības teritorija ir viss bijušais Liepājas rajons.

No 2009. gada Liepājas rajona partnerība īsteno vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros katru gadu sludina atklātus projektu konkursus. “Leader” programmas ietvaros īstenoti jau teju 200 projektu.

Projektu rezultātā ir izveidoti bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi, izveidoti un uzlaboti jauniešu centri, īstenoti projekti, kas saglabā dabas un kultūras mantojumu, izveidotas sociālo un sadzīves pakalpojumu vietas, biedrības iegādājušās pamatlīdzekļus savas darbības pilnveidošanai, kā arī izveidoti dažādi infrastruktūras objekti iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai.

www.lrpartneriba.lv

20150619-1347-logo-26-06.jpg

Aizputes novadā