HES pārbaudēs konstatē 59 nepilnības; Aizputes dzirnavu HES saimnieciskā darbība nenotiek 1

2014. gadā Valsts vides dienests (VVD) veicis vides aizsardzības normatīvo aktu kontroli 128 hidroelektrostacijās (HES). Pārbaudes veiktas 138 reizes. HES ekspluatācijas nepilnību novēršanai 2014. gadā kopumā uzdoti 59 rīkojumi un pieņemti trīs lēmumi par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu. VVD HES kontroles rezultāti atsevišķos gadījumos liecina par to ekspluatācijas nepilnībām – tās savlaicīgi nerisinot, varētu rasties būtiska ietekme uz vidi un ūdens ekosistēmām. Astoņās HES vides inspektori veikuši kontroli reaģējot uz sūdzībām par to darbību. Divos gadījumos veiktas HES avārijas izskatīšanas pārbaudes.


2014. gada hidroelektrostaciju kontrolēs saimnieciskā darbība netika konstatēta sešās HESAizputes dzirnavu, Alsungas, Aiviekstes, Dižgramzdas, Griezes, un Mazsālijas. VVD rīcībā esošā informācija liecina, ka šobrīd nedarbojas arī Dursupes dzirnavu, Kaķīša dzirnavu, Mordangas dzirnavu un Kameņecas HES.

Aizvadītā gada plānveida kontrolēs VVD konstatējis vairākas HES ekspluatācijas nepilnības, kas saistītas ar hidrotehnisko būvju darbības uzskaites žurnāla aizpildi un ūdens caurplūduma norādīšanu tajos, kā arī savlaicīgu atskaišu nesniegšanu par HES darbību VVD. Tāpat HES aizsprostu tuvumā netiek lietotas informatīvās zīmes un ūdens līmeņa mērīšanai tiek izmantotas nepiemērotas mērlatas un ierīces.

Atsevišķos gadījumos konstatētas HES ekspluatāciju neatbilstības, kuras savlaicīgi nenovēršot, varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi un ūdens ekosistēmām, piemēram, nepiemērotu zivju aizargsprostu lietošana, minimālā garantējamā un ekoloģiskā caurplūduma nodrošināšana, kā arī normāla ūdens uzstādinājuma līmeņa pārsniegšana un pazemināšana.

HES ekspluatācijas nepilnību novēršanai VVD 2014. gadā kopumā izdevis 59 rīkojumus un pieņēmis 3 lēmumus par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu Bikstupes dzirnavu, Nigras un Palsmanes ūdensdzirnavu HES, no kurām divas lietvedības izbeigtas – Nigras un Palsmanes ūdenskrātuves HES.

Pērn saņemtas un izskatītas sūdzības par Jaunannas, Karvas, Padures, Viduskroģes HES un atkārtotas sūdzības par Cieceres dzirnavu un Ogres HES darbību. Veiktas avārijas izskatīšanas pārbaudes Nigras un Palsmanes ūdensdzirnavu HES.

VVD kopumā uzrauga 158 HES, kuru darbības jauda nepārsniedz 2 MW un trīs lielās Daugavas kaskādes HES.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Aizputes novadā