Glābs Apriķu muižas torni

Aizputes novada dome ir iesniegusi pieteikumu ''Apriķu muižas kungu mājas torņa neatliekamie glābšanas darbi'' Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2018.gada programmai. Programma piešķir Valsts budžeta finansējumu kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai. Veicamie glābšanas darbi ir Apriķu muižas kungu mājas torņa pārseguma izolācijas remonts, informē Aizputes novada pašvaldība.

2018.gada jūnijā tika veikta torņa pārseguma virsējās izolācijas un pamatnes stāvokļa pārbaude, esošo materiālu vizuālā un tehniskā apsekošana un atbilstoši izstrādātas rekomendācijas nepieciešamajai remonta darbu sistēmai.Prasītais finansējums torņa pārseguma izolācijas remontam ir  6 552,14 eiro.

Apriķu muižas kungu māja celta 1745.gadā, tā ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurā darbojas Apriķu muzejs.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā