FOTO: lasītprieks Cīravā nepazūd arī vasarā

Cīravas bibliotēkai ir liela pieredze bērnu lasītveicināšanas projektu realizēšanā. Šī vasara nav izņēmums. Neskatoties uz krīzes apstākļiem un ierobežotajiem budžeta līdzekļiem, bibliotēkas darbinieki ir vienisprātis, ka bērnu un jauniešu piesaiste labai grāmatai ir nozīmīgs ieguldījums jauno cilvēku intelektuālajā attīstībā.

8. jūlijā bibliotēkā notika projekta „Bērnu žūrija-2009” atklāšanas pasākums. Bibliotekāre Sandra Gūtmane un bērnu centra vadītāja Silva Grospiņa sagaidīja visus projekta dalībniekus, iepazīstināja ar šajā gadā lasīšanai paredzētajām grāmatām.

Katrs dalībnieks noslēdza darba līgumu, kurā apņēmās līdz 30. decembrim izlasīt un novērtēt piecas sava vecuma grupai paredzētās grāmatas.

Bērni ne tikai lasa, bet arī iekārto lasīšanas dienasgrāmatas, kurās atzīmē pašu svarīgāko pār katru izlasīto grāmatu, uzzīmē pa kādam zīmējumam un ieraksta izlasītā vērtējumu. Projekts noslēgsies ar elektronisko anketu aizpildīšanu un balsošanu interneta vidē.

Šogad projektā pieteikušies 26 jaunie lasītāji, vecumā no 6 līdz 14 gadiem, bet, sākoties mācību gadam skolā, lasītgribētāju skaits noteikti pieaugs.

Jaunākā dalībniece ir Lauma Eglīte, kura apmeklē Cīravas PII „Pīlādzīti”. Atzīmēšanas vērts ir fakts, ka 12 no lasīšanas ekspertiem ir zēni. Gribas uzslavēt tādus ilggadējus projekta dalībniekus, ka Edgaru (7.kl.), Kasparu (3.kl.), Uģi (3.kl.), Santi (5.kl.), Arni (7.kl.), Ričardu (9.kl.), Renso (3.kl), Arti (6.kl.) un Rolandu (5.kl.), kuru atbalsts un palīdzība iepriekšējo gadu projekta pasākumos bija ļoti nozīmīga.

Ne mazāk lasīšanas tradīcijas aizrauj arī meitenes. Starp „ilggadējām” lasītājām varam minēt Santu (2.kl.), Nikolu (3.kl.), Renāti (6.kl.), Diānu (7.kl.), Dinu (7.kl.), Rotu (8.kl.), Ilzi (9.kl.), Intu (9.kl.), Baibu (9.kl.), Megiju (9.kl.) un Gerdu (9.kl.), kurām draudzība ar grāmatu ir pārmantota kā ģimenes tradīcija.

Priecājamies par „Bērnu žūrijas” jaunajiem dalībniekiem: Annu (1.kl.), Silvestru (1.kl.), Madaru (2.kl.) un Markusu (5.kl.), Elvi (6.kl.), novēlot viņiem interesantu kopā darbošanās laiku ar grāmatu.

Projekta darba grupa (Anita Tuleiko, Silva Grospiņa, Vita Valdmane, Lāsma Jūrmale) arī šajā gadā ir paredzējusi vairākus pasākumus, kuros bērni, saistībā ar projektā piedāvāto grāmatu tematiku, izzinās daudz jauna un interesanta.

Dzejas dienās, kopā ar Kalvenes jaunajiem lasītājiem, 24. septembrī paredzēta tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani, kuras grāmatu „Garlaicībai deguns garš” jālasa 1.- 2.kl. grupā.
Aizraujošas sarunas un novērojumi dabā tiks risināti par Kosmosa tēmu (L.un S. Hokinga grāmata „Džordža slepenā atslēga uz Visumu”), kur savās zināšanas ar ekspertiem dalīsies skolotāja Henoreta Kalniņa. Vecāko klašu meitenēm šajā sezonā interesants piedāvājums ir Skaidrītes Gailītes „Patrīcijas dienasgrāmata”, par kuru paredzēta diskusija interneta vidē, izmantojot portālu www.draugiem.lv un Bērnu žūrijas blogu.

Tā kā Aizputes novadā esam tikai divas bibliotēkas, kuras piedalās Bērnu žūrijā, kopīgi ar Kalvenes bibliotēku apmaināmies ar lasīšanas pieredzi un rīkojam kopīgus pasākumus, kā arī neoficiāli sacenšamies, kura bibliotēka pirmā pabeigs projektu.

Patlaban rezultāti ir ļoti līdzvērtīgi: dalībnieku skaits – 26, zēnu un meiteņu skaits - puse uz pusi, katrā bibliotēkā trīs eksperti jau beiguši darbu.

Neskatoties uz vasaras brīvdienām, bērni ir ļoti čakli lasītāji. Te, protams, liela nozīme ir interesantajām grāmatām un arī gaidāmajiem pasākumiem.

Gribas nosaukt pašus čaklākos ekspertus, kuri godam paveikuši savu darbu grāmatu lasīšanā: Diāna Gūtmane, Artis Freimanis un Renso Dāgs Gūtmanis.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā