FOTO: Kazdangā skolēni spēlē basketbolu ar pašvaldības darbiniekiem

Trešdien, 16. decembrī, Kazdangas sporta hallē notika basketbola spēle starp Māteru Jura pamatskolas jauniešiem un Aizputes novada domes un Kazdangas pagasta pārvaldes darbiniekiem.

Jaunieši spēlēja ar lielu sparu, bet auguma pārsvars un pieredze, kas bija pieaugušajiem tomēr guva virsroku. Spēle ir ar mērķi tuvināt pašvaldības pārstāvjus jauniešiem. Spēle tika rīkota kā vienošanās, kura komanda zaudē tā Kazdangā paveic kādu labu darbu. Spēles rezultāts bija par labu pašvaldības pārstāvjiem, un labais darbs būs jāveic skolēniem. Pēc spēles pašvaldības pārstāvji minēja, ka labo darbu veiks kopā ar jauniešiem, informē projekta vadītāja Māra Tīmane.

Biedrība "Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums" augustā iesniedza projektu "No skolas sola līdz projektam" Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā “Iesaisties Kurzemē!” un ieguva finansējumu 500 eiro apmērā.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu pašizaugsmi un interesi Kazdangas pagasta attīstībā caur sociālo jautājumu aspektu. Projektā piedalās Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 5.- 9. klases skolēni. Projekta īstenošanas periodā skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties semināros, ideju darbnīcās, sadarbības aktivitātēs ar novada domi un pašvaldību, kā arī tiek nodrošināti atbalsta mehānismi un resursi sociālo projektu īstenošanai.

Skolēniem jau ir notikušas pāris tikšanās, Ance Tīmane  iepazīstināja jauniešus ar projekta ideju, pastāstīja, kas ir sociālie projekti, kāpēc tādi nepieciešami un ko tie dod. Jaunieši tika rosināti domāt un izteikt viedokli par lietām, ko vajadzētu uzlabot skolā, pagastā un novadā. Projektā skolēni tiek  aicināti domāt par dažādām sociālām aktivitātēm. Savukārt tikšanās reizē ar uzņēmēju Intu Šoriņu jauniešiem tika stāstīts par radošumu, par radošo domāšanu.

Katra projektā iesaistītā klase, kā vienota komanda izstrādā kopīgu projekta ideju. Labākās projekta idejas klase balvā saņems apmaksātu autobusu izzinošai un izglītojošai ekskursijai.

Ceturtdien pulksten 11.30 Māteru Jura Kazdangas pamatskolā prezentēs savus izstrādātos projektus.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā