FOTO: Cīravā sumina pagasta iedzīvotājus 2

Cīravā valsts svētku pasākumā "Mana ģimene - mana Latvija" 16. novembrī tika pasniegti pagasta pārvaldes apbalvojumi.
 
Cīravas pagasta pārvaldes apbalvojums tika Ingai Roģei par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, kā arī par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošnā.

Skaru ģimene apbalvojumu saņēma par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par centību un labu saimniekošanu zemnieku saimniecībā. Mudītei Daubarei, Inatrai Upeniecei, Gintai Baumanei – Cīravas skolas ēdnīcas darbinieku kolektīvam – apbalvojums tika par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, kā arī par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē.

Cīravas pagasta pārvaldes pateicība tika pasniegta Mudītei Dobelei par radošu un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, par līdzdarbošanos dažādos publiskajos pasākumos, par centību saglabāt latvisko mantojumu. Sarmītei Brašai Pateicība tika par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, kā arī par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā.

Pateicību saņēma arī Blikertu ģimene – par ieinteresētību un materiālo atbalstu, realizējot biedrības “Cīravas pagasta attīstības biedrība” projektu “Drošs tilts pagasta iedzīvotājiem un viesiem”. Pateicība tika pasniegta arī Harijam Krinkelam, Jānim Jansonam, Artim Čanderam, Aivaram Pugulim, Mārim Balodim, Agnim Druskinam – par nesavtīgu palīdzību ugunsnelaimē.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Aizputes novadā