Cūku fermas uzraudzīs stingrāk

Grozījumi Lažas pagasta Saistošajos noteikumos atceļ vairākas teritorijas plānojuma kartes. Tie, iespējams, piebremzēs dāņu cūkaudzētāju plānus būvēt jaunas fermas. 

“Rekurzeme” jau raukstīja, ka SIA “Nygaard International” apstrīdēja Lažas pagasta padomes Saistošos noteikumus “Teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam”. Latvijas Republikas Satversmes tiesa (ST) prasību atzina par pamatotu, taču arī norādīja, ka Lažas pagasta padomei, nosakot teritorijas izmantošanas un apbūves kārtību, ir jārespektē gan lopkopības paplašināšanas intereses, gan jāaizsargā pagastā esošā vide un tās vērtības.

Ievērojot ST spriedumu, likuma “Par pašvaldībām” un Teritorijas plānošanas likuma pantus, pagasta padome savā sēdē trešdien nolēma pieņemt grozījumus Saistošajos noteikumos. Tie paredz atcelt vairākas kartes, kas attiecas uz konkrētiem nekustamajiem īpašumiem. Pagasta padome nolēmusi atsevišķām teritorijām izstrādāt jaunu zonējumu, veicot ST ieteikto zinātnisko izpēti.

Pirms sēdes Lažas pagasta padome saņēma pārējo topošā Aizputes novada pašvaldību – Aizputes pilsētas un pagasta, Cīravas, Kazdangas, Kalvenes pagasta – 35 deputātu parakstītu vēstuli, kurā aicināts neakceptēt “Nygaard International” iesniegumu par atļauju būvēt jaunu kūti.

Pagasta padomes priekšsēdētāja Māra Vētra skaidro, ka pēc ST sprieduma padome nevar aizliegt jaunu cūku fermu būvniecību, bet var pakļaut tās lielākai kontrolei. Padome strikti prasīšot cūkaudzētāju jau uzņemto saistību izpildi un esot gatava no jauna sēsties ar viņiem pie sarunu galda.

SIA “Nygaard International” valdes priekšsēdētāja Ilona Sproģe pirms sēdes lēmuma saņemšanas to komentēt nevēlējās. Pēc viņas domām, pagasta padomes attieksme pret uzņēmumu ir pozitīva. Ieceri līdzās jau esošajām būvēt vispirms vienu kūti, bet vēlāk veselu kompleksu, patreizējā ekonomiskā situācija esot nobremzējusi.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā